7%
Konfiguroidaan vaatimuskehikkoja
21%
Alustetaan tietoturvatehtäviä
29%
Luodaan tietoturvaohjeistuksia
41%
Kopioidaan dokumentaatiorakenne
49%
Valmistellaan raporttipohjia
58%
Linkitetään kirjastosisältöä
68%
Lisätään laajennuksia
78%
Alustetaan työnkulkuja
84%
Lisätään kokeiluaikaa
91%
Määritetään tukitapoja
96%
Viimeistellään asennusta