Seuraava webinaari
"
Demo: Riskienhallinnan toteuttaminen ja vinkit Digiturvamallissa
"
alkaa
00
pv
pv
00
h
h
00
min
päästä  

Digiturvamallin esittely

Alla yhteenveto Digiturvamallin tärkeimmistä ominaisuuksista. Tarkempaa tietoa löydät kunkin ominaisuuden omalta sivultaan.

Katso myös Kaikki ominaisuudet sekä Hinnasto

Ominaisuudet > Vaatimuskehikot

Aloita valitsemalla käytetyt vaatimuskehikot

Kun aktivoit vaatimuskehikon Digiturvamallissa, saat selkeän työlistan erityyppisiä tehtäviä. Jalkauttamalla tehtäviä vaatimukset alkavat täyttyä ja palkit työpöydällä kasvaa.

Lue lisää vaatimuskehikoista
Ominaisuudet > tehtävät

Kehikkojen valinta tuottaa selkeän listan tehtäviä

Digiturvamallissa työtä ohjataan tehtävien kautta. Työkalun avulla varmistat, että relevantit tehtävät on huomioitu, niillä on omistaja sekä todisteet toteutuksesta.

Eri tyyppiset tehtävät vaativat erilaista toteutusta. Tarvittaessa tehtävät linkittävät muihin pääsisältöihin - dokumentaatioon, ohjeisiin ja raportteihin.

Lue lisää tietoturvatehtävistä
Dokumentointivetoisissa tehtävissä todisteena toteutuksesta on suoraan Digiturvamallissa ylläpidetty listaus.
Henkilöstölähtöisissä tehtävissä vaaditaan ohjeiden määrittämistä työntekijöille ja valvotaan niiden hyväksymistä automaattisesti.
Laajempaa prosessia vaativiin tehtäviin voi liittyä raportti, joka kuvaa asian toteutuksen tarkemmin. Raportti voidaan jakaa helposti mm. omalle johdolle tai auditoijalle joko pdf-tiedostona tai suoraan Teamsissa.
Osa tehtävistä toteutuu pääosin Digiturvamallin ulkopuolella. Tällöin riittää vastuuhenkilön valinta ja lyhyt kuvaus omasta toteutuksesta. Useimmille tehtäville toteutuksen kuvauksesta löytyy valmis esimerkki.
TietoturvaOhjeet

Botti huolehtii ohjeiden kouluttamisen

Botti lähettää henkilöstölle ajoittain case-kertomuksia ja kyselyjä, joilla osaaminen paranee kevyesti. Henkilöstöltä pyydetään myös kuittaus heille kuuluvien tietoturvaohjeiden noudattamiselle.

Hallintatehtävät

Kohdista eri tietoturvan osa-alueet vastuuhenkilölle

Kukin osa-alue sisältää listan hallintatehtäviä, jotka vastuuhenkilö käsittelee läpi ja tarvittaessa nimeää eteenpäin. Bottimme varmistaa, että tehtävät eivät unohdu ja ne kuitataan säännöllisesti.

Ominaisuudet > Henkilöstön ohjeet

Kehitä henkilöstön osaamista automatisoiduilla ohjeilla

Osa digiturvaan liittyvistä asioista ei ole yksittäisen ihmisen hoidettavissa, vaan on luotava ohjeistuksia koko henkilöstölle turvallisesta toiminnasta. Digiturvamalli tarjoaa valmiita ehdotuksia ohjeista, joita voit täydentää omillanne.

Työntekijöille ohjeet jaellaan Ohjekirja-näkymän kautta. Digiturvamallin Teams-botti muistuttaa henkilöstöä suoraan Teamsissa halutuin aikavälein, jottei lukeminen unohdu.

Lue lisää tietoturvaohjeista
Ominaisuudet > Dokumentointi

Dokumentoi esimerkkien ja älykkäiden pohjien avulla

Joskus organisaatioilta vaaditaan järjestelmällistä "kirjanpitoa" tietoturvan ydinelementeistä, kuten tietojärjestelmistä, prosesseista tai riskeistä.

Digiturvamalli sisältää älykkäät mallipohjat dokumentointiin ja tukee työn jalkauttamista eri omistajille. Kukin omistaja näkee omat odottavat sisällöt Tehtäväkirja-näkymässään.

Lue lisää dokumentoinnista
Ominaisuudet > Raportointi

Näytä vaatimustenmukaisuus raporttikirjaston avulla

Digiturvamalli sisältää raporttikirjaston, josta löytyvät omat raporttipohjat jokaiselle vaatimuskehikolle. Raportteja löytyy eri tarpeisiin - osa tarkoitettu tulostettavaksi, osa auditoijalle ja osa upotettavaksi verkkosivuille.

Olipa kuulijana oma johto, viranomainen, auditoija tai asiakas, saat tarvittavan raportin muodostettua valmiiseen pohjaan yhdellä klikkauksella.

Lue lisää raportoinnista
Ominaisuudet > Työpöytä

Hahmota asioiden tila ja vastuut työpöydältä

Työpöytä vetää yhteen käytettävät vaatimuskehikot ja näyttää tehtävien statuksen sekä kehikkojen että eri digiturvateemojen suhteen.

Työpöydältä hahmotat muun muassa, millä osa-alueille tekemistä on eniten jäljellä ja onko näille aiheille nimetty jo vastuuhenkilö.