Digiturvatulkki

takaisin etusivulle

Pian voit oikeasti vaikuttaa siihen, kuinka sovellukset keräävät sijaintitietojasi

Tulkkaamme caseja, joissa digiturva on syystä tai toisesta pettänyt.
Tulkkaamme ilmiöitä, jotka vaikuttavat digiturvan toteuttamiseen.
Tulkkaamme teknologiauutisia, joilla on vaikutuksia digiturvaan.
case
ilmiö
teknologia
android
tietosuoja
henkilötietojen käyttö
iOS
sijaintitiedot

Tulkattava artikkeli

Viitattu
16.8.2019
osoitteessa
https://onezero.medium.com/youre-finally-about-to-have-more-control-over-how-apps-harvest-your-location-data-bdce90967426
For years, the apps and games on your smartphone have been able to secretly track your location and sell that data to advertisers. You’ll get a one-time prompt to allow an app access to this information, and if you allow it, they’ll happily harvest your information in the background as you continue on unaware. That’s about to change. New updates coming with iOS 13 and Android Q next month will provide more detailed information about how apps use your location data, and they’ll allow you to quickly disable access if something seems sketchy. Marketers who harness location data may be in for something of a rude awakening — if not an outright apocalypse — when users tap into these features.
Lue koko alkuperäinen artikkeli

Tiivistelmä

eli avainasiat yläpuolen artikkelista
Ei enää sovelluksia, jotka salaa taustalla myyvät arvokkaita sijaintitietojamme mainostajille. Tulevat Android- ja iOS-päivitykset tarjoavat käyttäjälle tietoa ja valinnanvaraa sijaintitiedon käyttöön; kertapäätöksellä ei saa ikuista käyttöoikeutta ja sijainnin jakamisesta tulee läpinäkyvämpää.

Tulkin kommentit

Tiivistämme uutisten ydinsisällön ja opetukset selkokielellä.

Ihmisten tietoisuus ja kiinnostus omaa yksityisyyttään kohtaan on kasvussa mm. GDPR-asetuksen myötä. Tämä lisää henkilötietojen käyttöön liittyviin ominaisuuksiin panostusta myös iOS- ja Android-käyttöjärjestelmissä. Syyskuussa 2019 julkaistavat päivtykset tuovat käyttäjälle lisää tietoa sijaintitiedon käytöstä sekä auttavat poistamaan oikeuden sovelluksilta, jotka vaikuttavat epäilyttäviltä.

Sijaintitieto on mainostajille erittäin arvokasta, sillä sen avulla voidaan päätellä monenlaista ihmisen käyttäytymisestä. Usein kuulee ihmisten epäilevän, että Facebook salakuuntelee heidän keskustelujaan mainosten ollessa niin osuvia. Totuus on, ettei Facebookin tarvitse meitä kuunnella - he tietävät kenen kanssa viihdyt, mistä asioista tykkäät ja etenkin missä kahviloissa, liikkeissä tai missä tahansa paikoissa liikut. Kaikki tämä paljolti sijaintitietojen ansiosta.

Homma on toiminut, koska olemme tottuneet hyväksymään sovellusten kysymät oikeudet ja olemaan tämän jälkeen täysin tietämättömiä jaettavista tiedoista.

Mikä meni pieleen?
Kuinka vältät vastaavan?
Huomioita ja vinkkejä
Sijaintitietojen käytössä jatkossa enemmän vaihtoehtoja

Sijaintitiedon käyttö on aiemmin ollut kyllä / ei -valinta, joka on sopinut mainostajille hyvin. Mikäli haluat käyttää sovelluksen sijaintiin perustuvia ominaisuuksia, sinun on täytynyt mahdollistaa myös jatkuva sijainnin seuranta ja tietojen myynti. Varsinaiset tietojen liikkeet ovat myös olleet hyvin vaikeita ymmärtää.

Jatkossa esimerkiksi Android Q -käyttöjärjestelmä tarjoaa kolme vaihtoehtoa sijaintitietoa pyydettäessä: “salli aina”, “salli vain sovellusta käytettäessä" tai “älä salli”. Laite myös huomauttaa selkeästi, mikäli joku sovellus taustalla käyttää sijaintitietoa ja auttaa peruuttamaan sijaintitiedon käytön.

Henkilötietojen käyttö tulee taas askelen selkeämmäksi

Henkilötietojen myymistä mainostajille ei enää voida peittää muiden käyttötarkoitusten alle. Ihmisten tulee pystyä tekemään tietoisia päätöksiä siitä, kuinka heidän omia tietojaan käytetään.

Epäilyttävä markkinointi vaikeutuu

Tulkki ei pidä ilmiöstä, jossa ihmiset joutuvat epäilemään, kuunnellaanko kaikkia keskustelujamme mainosten kohdistamiseksi. Emme halua väristä ajatuksesta, että jokaista liikettämme seurataan salassa. Haluamme hyödyllisiä mainoksia ja selkeitä perusteluja sille, minkä ja mistä saadun tiedon perusteella mainokset meille näytetään. Kiitos.

case
ilmiö
teknologia
android
tietosuoja
henkilötietojen käyttö
iOS
sijaintitiedot