Tiedonhallintalaki

Digiturvamalli purkaa tiedonhallintalain selkeäksi tekemiseksi

Tiedonhallintalaki kokoaa useita julkishallinnon organisaatioiden tiedonhallintaa koskevia säädöksiä entistä selkeämmäksi, mutta toteutukseltaan haastavaksi kokonaisuudeksi. Laki astui voimaan 1.1.2020.

Muita lisätietoja kunnille ja kuntayhtymille >>

4 §

Tiedonhallinnan järjestäminen tiedonhallintayksikössä

5 §

Tiedonhallintamalli ja muutosvaikutuksen arviointi

13 §

Tietoaineistojen ja tietojärjestelmien tietoturvallisuus

14 §

Tietojen siirtäminen tietoverkossa

Vaatimuksista toimintaan

Tiedonhallintalain vaatimukset puretaan tehtävä- ja dokumentaatiopohjiksi.

Tehtävälistaus: Tiedonhallinnan järjestämisvastuut

Tehtävälistaus: Tiedonhallinnan järjestämisvastuut

Tehtävälistaus: Tiedonhallinnan järjestämisvastuut

Vaadittu dokumentaatio: Toimintaprosessit

Tehtävälistaus: Tiedonhallinnan järjestämisvastuut

Tehtävälistaus: Tiedonhallinnan järjestämisvastuut

Automaattinen raportti: 
Asiakirjajulkisuuskuvaus

Automaattinen raportti: 
Tiedonhallintamalli

Tehtävä: Tiedonhallintamallin ylläpidon varmistaminen

Dokumentoi "Esi- ja perusopetuksen järjestäminen"

Ohje yksikölle: Tiedonhallinnan dokumentaation päivittäminen

Selkeät vastuut

Tehtäväkirja-näkymä näyttää jokaiselle omat vastuunsa tiedonhallintatyössä.

Tiedonhallintamallin vaatima dokumentaatio

Dokumentoi valmiin sisältörungon avulla

Digiturvamalli sisältää valmiit työpohjat tiedonhallintamallin vaatiman dokumentaation keräämiseen.

KuntaDNA-kirjasto tarjoaa runsaasti esimerkkisisältöä, joka säästää merkittävästi aikaa dokumentoinnissa.

Toimintaprosessit
Tietovarannot
Tietoaineistot
Tietojärjestelmät
Tietoturvan kehittämisen vaatimat tehtävät

Vastuuta tiedonhallintalain vaatimat tehtävät

Dokumentaation lisäksi tiedonhallintamallin on sisällettävä tieto tietoturvan vastuista ja toimenpiteistä. Digiturvamalli tarjoaa valmiit tehtäväpohjat tiedonhallintalain erityisesti vaatimille asioille valmiin prioriteetein ja määräpäivin.

Saat lisäksi tukea tietoturvan kehittämiseen erityisesti tietoturvaa käsittelevien vaatimuskehikoiden kautta.

Tiedonhallinnan järjestäminen
Tietoturvallisuuden kehittäminen
Rajapinnat ja tietojen luovutukset
Asianhallinta ja palvelujen tiedonhallinta
Sisäiset raportit

Raportoi sisäisesti omasta vaatimustenmukaisuudesta

Organisaation johto on vastuussa tiedonhallintalain vaatimusten noudattamisesta.

Digiturvamallista voidaan automaattisesti muodostaa johdon raportti, joka kuvaa oman vaatimustemukaisuuden kehittymistä, sekä auki tulostettu versio koko tiedonhallintamallista.

Raportointi kansalaiselle

Automatisoi selkeä asiakirjajulkisuuskuvaus

Asiakirjajulkisuuskuvaus on kansalaiselle näkymä tiedonhallintamalliin, joka on julkaistava organisaation verkkosivuilla.

Digiturvamalli automatisoi kuvauksen ylläpidon ja julkaisun. Upota koodinpätkä verkkosivuillenne, joka muodostaa selkeän, saavutettavuusvaatimukset huomioivan kuvauksen.

Alla nostoja hankintapäätöksiä sekä esimerkkejä Digiturvamallia tiedonhallinta- ja digiturvatyössään hyödyntävistä kunnista.

"Vertailussa Digiturvamallin etuja olivat edullisempi hinta, kokonaisuuden laajuus, käytön helppous sekä rajaton käyttäjämäärä. Järjestelmä ei vaadi erillistä asennusta eikä kirjautumista, vaan toimii osana muutoinkin käytössä olevaa Microsoft Teams -ympäristöä. Tämä tukee tarkoitusta, jossa järjestelmän käyttö olisi jatkossa aktiivisesti ja tehokkaasti mukana arjessa."

"Tiedonhallintalaki edellyttää kuntaorganisaatiota laatimaan tiedonhallintamallin vuoden 2020 aikana. Asiahallinto ja tietohallinto perehtyivät erilaisiin vaihtoehtoihin tiedonhallintamallin toteuttamiseen alkuvuoden aikana. Työskentelypohjaksi päätettiin hankkia Digiturvamalli-työkalu."

"Digiturvamalli-palvelun avulla voidaan merkittävästi pienentää kunnan taakkaa lain asettamien vaatimusten hallinnassa sekä tehostaa digitaaliseen turvallisuuteen liittyvää hallinnointi- ja valvontatyötä. Palvelu auttaa lisäämään henkilöstön tietoturva- ja  tiedonhallintaosaamista sekä huolehtimaan omien vastuidensa hoitamisesta ajallaan."

Oletko valmis aloittamaan?

Aloita kokeilu tai varaa demo.