Ilmainen e-kirja: NIS2 haltuun hyödyntäen ISO 27001 -käytäntöjä
Lataa e-kirja

Verkon pääsytasojen eriyttäminen tarjottujen digipalvelujen näkökulmasta

Critical
High
Normal
Low

Verkkojen erottelua käytetään jakamaan verkot pienempiin osiin (kutsutaan aliverkoiksi tai segmenteiksi). Päätarkoituksena on saavuttaa pienimmän oikeuden periaate rajoittamalla pääsyä esim. käyttäjälle tai mille tahansa tietylle laitteelle.

Pilvipalveluita tarjoaessaan organisaation tulee ottaa käyttöön verkkoyhteyksien erottelu, jotta:

  • Asiakkaat ovat erillään useita asiakkaita sisältävässä ympäristöissä
  • Erota vahvasti palveluntarjoajan oma sisäinen hallintoympäristö ja asiakkaiden pilvilaskentaympäristö

Organisaation tulee pystyä auttamaan asiakasta varmistamaan erottelun toteutus.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
13.1.3: Ryhmien eriyttäminen verkossa
ISO 27017
PR.AC-5: Network integrity
NIST
No items found.