Digiturvamallin yleisesittely

Käymme läpi Digiturvamallin konseptin sekä oikeaoppisen organisaation digiturvan hallinnan perusteita.

5

videota

,

30 minuuttia

GDPR & ISO 27701:n hyvät käytännöt

Käymme läpi vakavimmat GDPR-sudenkuopat, jotka kannattaa välttää. Esittelemme systemaattisen toimintamallin tietosuojan hallintaan ja jopa sertifiointiin asti.

5

videota

,

45 minuuttia

ISO 27001 ja henkilöstön osaaminen

Käsittelemme henkilöstön kouluttamista, ohjeistamista ja tämän kaiken automatisointia osana tietoturvan hallintajärjestelmää.

5

videota

,

45 minuuttia

ISO 27001 ja riskien hallinta

Käsittelemme tietoturvan hallintakeinojen määrittämistä tietoturvariskien käsittelyn kautta sekä soveltuvuuslausunnon (SoA) muodostamista ja jakamista.

5

videota

,

45 minuuttia

ISO 27001 ja sertifiointiauditoinnin avainasiat

Käsittelemme sertifointiauditoinnissa tarvittavat dokumentit sekä muut korostuvat teemat, kuten sisäiset auditoinnit ja johdon katselmukset.

5

videota

,

45 minuuttia

Oman ISMS:n jatkuva parantaminen

Käsittelemme oman digiturvan hallintajärjestelmän uskottavaa pyörittämistä, jatkuvaa kehittämistä sekä digiturvatyöhön liittyvää valvontaa.

5

videota

,

45 minuuttia

Suojattavan omaisuuden dokumentointi

Käsittelemme eri vaatimuskehikkojen valintaa ja niissä toistuvia teemoja, oman hallintajärjestelmän konfigurointia sekä työn aloittamista tieto-omaisuuden kuvaa

5

videota

,

30 minuuttia

Tiedonhallintamalli ja riskien hallinta

Käsittelemme saavutetun vaatimustenmukaisen ylläpitoa sekä oman digiturvatason kehittämistä yhä paremmaksi.

5

videota

,

45 minuuttia

Tiedonhallintamalli ja tietoturvatoimenpiteet

Rakennamme systemaattisen toimintamallin tietoturvatoimenpiteiden hallintaan sekä henkilöstön koulutuksen automatisointiin.

5

videota

,

45 minuuttia

Tiedonhallintamallin perusteet

Käymme läpi tiedonhallintalain perusteet sekä vinkkejä tiedonhallintamallin ja asiakirjajulkisuuskuvauksen rakentamiseen.

10

videota

,

90 minuuttia