Voit havaita Digiturvamallin käytössä tällä hetkellä hitautta
Tiedonhallintalain ratkaisu
Lisätietoa Twitter-tililtä
Seuraava webinaari
"
ISO 27001 (osa 1/5): Mikä on nykyaikainen digiturvan hallintajärjestelmä?
"
alkaa
00
pv
00
h
00
min
päästä  

Kohti parempaa ja sertifioitua digiturvaa

Digiturvamalli purkaa valitsemanne vaatimuskehikot (mm. ISO 27001, tiedonhallintalaki, Katakri) selkeiksi digiturvatehtäviksi ja tuo niiden toteutustyön lähelle arkea - Microsoft Teamsiin.

Integroi tarvittaessa Power Automaten avulla
Ota käyttöön Microsoft Teams -sovelluksena

Yli 350 organisaatiota kehittää omaa digiturvatyötään Digiturvamallin avulla

Tietosuojamalliin luottavat isot ja pienet, yritykset, kunnat ja järjestöt.

Suosituimpia vaatimuskehikkoja

Digiturvamallissa voit valita digiturvatyönne ohjenuoraksi teille tärkeimmät digiturvavaatimukset. Näistä muodostetaan yksittäinen lista tehtäviä hallintajärjestelmäänne. Tutustu ratkaisuihin niiden sivuilta.

Kuinka digiturvaa rakennetaan Digiturvamallissa?

Saat selkeän suunnitelman ja huolehdit samalla vaatimukset kuntoon. Katso tarkempi toimintakuvaus

1

Valitse omat vaatimuskehikot

Konfiguroi oma digiturvatyösi valitsemalla tärkeimmät kehikot vaatimuskirjastosta.
ISO 27001
GDPR
NIST CSF
CSA CCM
TihL
ISO 27701
ISO 27017
ISO 27018

Saat listan digiturvatehtäviä

Digiturvamallin sisältöäly kertoo, mitä tulee tehdä täyttääksesi valitut vaatimukset.
587 tehtävää sisältökirjastossa
Tehtävä linkitetty 13 kehikkoon sekä 249 tietoturvariskiin
2

Jalkauta Teamsissa

Erityyppiset tehtävät vaativat erilaista toteutusta, omistajia sekä todistetietoja.

Digiturvamalli neuvoo toteutuksessa suoraan Teams-ympäristössä.
Delegoi tehtävät sopivalle omistajalle
Digiturvamalli kertoo kuinka toteuttaa
3

Kerää todistetiedot

Liitä suojausjärjestelmät, luo dokumentaatiota valmiiden työnkulkujen avulla tai jakele ohjeita työntekijöille varmistaaksesi jalkautuksen.
Tekniset tehtävät
Hallinnolliset tehtävät
Ihmislähtöiset tehtävät

Mitä kaikkea Digiturvamallilla tehdään?

Hahmota toimet digiturvan eteen ja nykyinen taso

Työpöytä listaa organisaation hallintajärjestelmän lähtökohtina toimivat vaatimuskehikot, yhteenvedon hallintajärjestelmän sisällöistä teemoittain ja muita tilannetietoja työn edistymisestä. Kunkin teeman ohessa kerrotaan, missä tilassa tämän teeman toimenpiteet ovat ja kuka niiden edistämisestä on päävastuussa.

Lue lisää

Ymmärrä mitä tehdä ja miten, jotta vaatimukset täyttyvät

Työtä Digiturvamallissa ohjataan digiturvatehtävien kautta. Tehtävät kertovat, millaista tekemistä organisaatiolta vaaditaan ja kuinka tämän vaatimuksen voisi toteuttaa. Omalla vastuullaan olevat toimenpiteet kukin käyttäjä näkee Tehtäväkirja-näkymästään.

Lue lisää

Aseta rima teille sopivalle tasolle

Valitsemalla oman toiminnan näkökulmasta oleellisimmat vaatimuskehikot ohjaamaan digiturvatyötä, organisaatio saa kohdistettua digiturvaan tehtävät ponnistukset tärkeisiin asioihin. Usein sama digiturvatehtävä liittyy moniin vaatimuksiin, joten valmiusaste paranee useiden vaatimusten näkökulmasta eikä asioita tarvitse tehdä uudelleen.

Kouluta ja ohjeista henkilöstöä automatisoidusti

Lue lisää

Ohjekirja-välilehti on loppukäyttäjän näkymä Digiturvamalliin. Pääkäyttäjät määrittävät ohjeet, ja henkilöstöä vaaditaan kuittaamaan ohjeet luetuiksi ja haluttaessa auttamaan ohjeiden parantamista kommentein. Muistutukset lukemisesta saapuvat Teams-sovelluksen botilta automaattisesti ja prosessia voi laajentaa koulutussisältöjen sekä osaamistestien puolelle.

Kerää tarvittava tieto tehokkaasti

Tunnistetut riskit, tietojärjestelmät, henkilötietojen käsittelijät... Digiturvatyössä on pidettävä systemaattisesti kirjaa monista asioista joko raportointia tai oman työn ohjaamista varten. Kerää tiedot fiksuun muotoon yhteistyössä valmiita tietopohjia, esimerkkejä sekä ohjeita hyödyntäen. Omalla vastuullaan olevat dokumentointikohteet kukin käyttäjä näkee Tehtäväkirja-näkymästään.

Lue lisää

Muodosta halutut yhteenvedot yhdellä klikkauksella

Politiikka, lain vaatima kuvaus tai yleisesti organisaation toimintamalleista kertova raportti. Omalle johdolle, viranomaiselle tai auditoijalle. Kaikenlaisiin raportointitarpeisiin löytyy valmiit raporttipohjat Digiturvamallin raporttikirjastosta, joihin organisaation oma, valmis raportti muodostuu suoraan yhdellä klikkauksella.

Lue lisää

Opi digiturvaa tiimimme avustuksella

Uutisoimme joka viikko tärkeimmistä digiturvauutisista, tulevista webinaareista sekä Digiturvamalli-kehityksestä. Tilaa ilmainen viikkokooste sähköpostiisi.