Voit havaita Digiturvamallin käytössä tällä hetkellä hitautta
Tiedonhallintalain ratkaisu
Lisätietoa Twitter-tililtä
Digiturvamalli on ratkaisu tiedonhallintalain vaatimuksiin.
Tiedonhallintalain ratkaisu
Lue lisää

Uskottava digiturvan hallintajärjestelmä

Digiturvamalli purkaa valitsemanne vaatimuskehikot (mm. ISO 27001, tiedonhallintalaki, GDPR) selkeiksi digiturvatehtäviksi ja tuo niiden toteutustyön lähelle arkea - Microsoft Teamsiin.

Liity 300+ Digiturvamallia hyödyntävän organisaation joukkoon

Tietosuojamalliin luottavat isot ja pienet, yritykset, kunnat ja järjestöt.

Näin rakennetaan organisaationne
digiturvan hallintajärjestelmä.

1

Valitse vaatimukset

Ohjaa työtä valitsemalla teille tärkeimmät kokonaisuudet vaatimuskehikkokirjastosta.
ISO 27001
GDPR
NIST CSF
CSA CCM
Katakri
Tiedonhallinta
ISO 27701
ISO 27001: Startti
ja muut...
2

Saat listan digiturvatehtäviä

Digiturvaäly kertoo valintojen perusteella, mitä on tehtävä, jotta nämä vaatimukset täyttyvät.
Riskien hallinta
Etätyö
Toimittaja-suhteet
Tekninen tietoturva
Pääsynhallinta
Järjestelmät
Mobiililaitteet
TIetosuoja
ja muut...
3

Toteuta Teamsissa

Digiturvamalli näyttää, kuinka kukin tehtävistä kannattaa toteuttaa nyt ja jatkossa.
Ohjeista henkilöstöä
Listaa omaisuutta
Julkaise raportti
Muodosta
politiikka
Kuvaa kontrolli
Omistaja
Tarkistukset
Määräpäivä

Mitä Digiturvamallilla voi tehdä?

Hahmota toimet digiturvan eteen ja nykyinen taso

Työpöytä listaa organisaation hallintajärjestelmän lähtökohtina toimivat vaatimuskehikot, yhteenvedon hallintajärjestelmän sisällöistä teemoittain ja muita tilannetietoja työn edistymisestä. Kunkin teeman ohessa kerrotaan, missä tilassa tämän teeman toimenpiteet ovat ja kuka niiden edistämisestä on päävastuussa.

Lue lisää

Ymmärrä mitä tehdä ja miten, jotta vaatimukset täyttyvät

Työtä Digiturvamallissa ohjataan digiturvatehtävien kautta. Tehtävät kertovat, millaista tekemistä organisaatiolta vaaditaan ja kuinka tämän vaatimuksen voisi toteuttaa. Omalla vastuullaan olevat toimenpiteet kukin käyttäjä näkee Tehtäväkirja-näkymästään.

Lue lisää

Aseta rima teille sopivalle tasolle

Valitsemalla oman toiminnan näkökulmasta oleellisimmat vaatimuskehikot ohjaamaan digiturvatyötä, organisaatio saa kohdistettua digiturvaan tehtävät ponnistukset tärkeisiin asioihin. Usein sama digiturvatehtävä liittyy moniin vaatimuksiin, joten valmiusaste paranee useiden vaatimusten näkökulmasta eikä asioita tarvitse tehdä uudelleen.

Lue lisää

Kouluta ja ohjeista henkilöstöä automatisoidusti

Ohjekirja-välilehti on loppukäyttäjän näkymä Digiturvamalliin. Pääkäyttäjät määrittävät ohjeet, ja henkilöstöä vaaditaan kuittaamaan ohjeet luetuiksi ja haluttaessa auttamaan ohjeiden parantamista kommentein. Muistutukset lukemisesta saapuvat Teams-sovelluksen botilta automaattisesti ja prosessia voi laajentaa koulutussisältöjen sekä osaamistestien puolelle.

Lue lisää

Kerää tarvittava tieto tehokkaasti

Tunnistetut riskit, tietojärjestelmät, henkilötietojen käsittelijät... Digiturvatyössä on pidettävä systemaattisesti kirjaa monista asioista joko raportointia tai oman työn ohjaamista varten. Kerää tiedot fiksuun muotoon yhteistyössä valmiita tietopohjia, esimerkkejä sekä ohjeita hyödyntäen. Omalla vastuullaan olevat dokumentointikohteet kukin käyttäjä näkee Tehtäväkirja-näkymästään.

Lue lisää

Muodosta halutut yhteenvedot yhdellä klikkauksella

Politiikka, lain vaatima kuvaus tai yleisesti organisaation toimintamalleista kertova raportti. Omalle johdolle, viranomaiselle tai auditoijalle. Kaikenlaisiin raportointitarpeisiin löytyy valmiit raporttipohjat Digiturvamallin raporttikirjastosta, joihin organisaation oma, valmis raportti muodostuu suoraan yhdellä klikkauksella.

Lue lisää

Tutustu teille tärkeän vaatimuskehikon näkökulmasta

Klikkaa valitsemaasi kokonaisuutta tai valitse kaikki nähdäksesi koko vaatimuskehikkokirjaston.

Sadat organisaatiot luottavat Digiturvamalliin

Tietoturvan systemaattinen hallinta organisaatiossa ja sertifiointien saavuttaminen

"Valmis toimintamalli digiturvan hallintaan ja eri digiturvateemojen toteuttamiseen nopeuttaa digiturvatyön käynnistämistä, auttaa vauhtiin pääsemistä ja auttaa ihmisiä osallistumaan työhön joustavammin."

Antti Koljonen- ICT manager

Tiedonhallintalain vaatimusten täyttäminen ja oman hallintamallin rakentaminen

"Digiturvamalli-palvelun avulla voidaan merkittävästi pienentää kunnan taakkaa lain asettamien vaatimusten hallinnassa sekä tehostaa digitaaliseen turvallisuuteen liittyvää hallinnointi- ja valvontatyötä. Palvelu auttaa lisäämään henkilöstön tietoturva- ja  tiedonhallintaosaamista sekä huolehtimaan omien vastuidensa hoitamisesta ajallaan."

Ote hankintapäätöksestä

GDPR-vaatimusten täyttäminen ja oikeaoppinen henkilötietojen käsittely

"Digiturvamalli on auttanut ymmärtämään tietosuoja-asetuksen vaatimukset kokonaisvaltaisesti ja organisoimaan yhteistyön, jonka kautta organisaatiossa otetaan tietosuoja-asiat haltuun."

Sakari Hulkkonen - Tietosuojavastaava

Opi digiturvaa tiimimme avustuksella

Uutisoimme joka viikko tärkeimmistä digiturvauutisista, tulevista webinaareista sekä Digiturvamalli-kehityksestä. Tilaa ilmainen viikkokooste sähköpostiisi.