Ilmainen e-kirja: NIS2 haltuun hyödyntäen ISO 27001 -käytäntöjä
Lataa e-kirja

Vaatimuskehikkoon sisältyvät vaatimukset

10
ISO 27001

Salaus

10.1
ISO 27001

Salauksen hallinta

10.1.1
ISO 27001

Salauksen käytön periaatteet

10.1.2
ISO 27001

Salausavainten hallinta

11
ISO 27001

Fyysinen turvallisuus ja ympäristön turvallisuus

11.1
ISO 27001

Turva-alueet

11.1.1
ISO 27001

Fyysinen turva-alue

11.1.2
ISO 27001

Kulunvalvonta

11.1.3
ISO 27001

Toimistojen, tilojen ja laitteistojen suojaus

11.1.4
ISO 27001

Suojaus ulkoisia ja ympäristön aiheuttamia uhkia vastaan

11.1.5
ISO 27001

Turva-alueilla työskentely

11.1.6
ISO 27001

Toimitus- ja kuormausalueet

11.2
ISO 27001

Laitteet

11.2.1
ISO 27001

Laitteiden sijoitus ja suojaus

11.2.2
ISO 27001

Peruspalvelut

11.2.3
ISO 27001

Kaapeloinnin turvallisuus

11.2.4
ISO 27001

Laitteiden huolto

11.2.5
ISO 27001

Suojattavan omaisuuden poistaminen

11.2.6
ISO 27001

Toimitilojen ulkopuolelle vietyjen laitteiden ja suojattavan omaisuuden turvallisuus

11.2.7
ISO 27001

Laitteiden turvallinen käytöstä poistaminen ja kierrättäminen

11.2.8
ISO 27001

Ilman valvontaa jäävät laitteet

11.2.9
ISO 27001

Puhtaan pöydän ja puhtaan näytön periaate

12
ISO 27001

Käyttöturvallisuus

12.1
ISO 27001

Toimintaohjeet ja velvollisuudet

ISO 27001:2013

ISO 27001 on johtava tietoturvaan keskittyvä kansainvälinen standardi, jonka on julkaissut International Organization for Standardization (ISO) yhteistyössä International Electrotechnical Commission (IEC) kanssa. Molemmat ovat johtavia kansainvälisiä organisaatioita, jotka kehittävät yleisesti käytettyjä, kansainvälisiä standardeja.

ISO 27001 on kehitetty auttamaan kaiken kokoisia tai toimivia organisaatioita suojelemaan tietojaan järjestelmällisesti ja kustannustehokkaasti hyväksymällä tietoturvan hallintajärjestelmä (ISMS).

ISO 27001 ei tarjoa organisaatioille pelkästään tarvittavaa tietoa tärkeiden tietojensa suojaamiseksi, vaan organisaatio voi myös hankkia ISO 27001 -sertifikaatin ja osoittaa tällä tavoin asiakkailleen ja yhteistyökumppaneilleen, että organisaation tietoturva on asiallisesti ja systemaattisesti järjestetty.

Vaatimuskehikon teema-alueet