Ilmainen e-kirja: NIS2 haltuun hyödyntäen ISO 27001 -käytäntöjä
Lataa e-kirja

Vaatimuskehikkoon sisältyvät vaatimukset

12 §
TiHL

Luotettavuutta edellyttävien tehtävien tunnistaminen ja luotettavuudesta varmistuminen

13 §
TiHL

Tietoaineistojen ja tietojärjestelmien tietoturvallisuus

14 §
TiHL

Tietojen siirtäminen tietoverkossa

16 §
TiHL

Tietojärjestelmien käyttöoikeuksien hallinta

17 §
TiHL

Lokitietojen kerääminen

19 §
TiHL

Tietoaineistojen sähköiseen muotoon muuttaminen ja saatavuus

2 luku
TiHL

Tiedonhallinnan järjestäminen

20 §
TiHL

Tietoaineistojen kerääminen viranomaisen tehtäviä varten

21 §
TiHL

Tietoaineistojen säilytystarpeen määrittäminen

22 §
TiHL

Tietojen luovuttaminen teknisen rajapinnan avulla viranomaisten välillä

23 §
TiHL

Katseluyhteyden avaaminen viranomaiselle

24 §
TiHL

Tietoaineistojen luovuttaminen teknisen rajapinnan avulla muille kuin viranomaisille

25 §
TiHL

Rekisteröinti asiarekisteriin

26 §
TiHL

Asiarekisteriin rekisteröitävät tiedot

27 §
TiHL

Tietoaineistojen hallinta palveluja tuotettaessa

28 §
TiHL

Kuvaus asiakirjajulkisuuden toteuttamiseksi

4 luku
TiHL

Tietoturvallisuus

4 §
TiHL

Tiedonhallinnan järjestäminen tiedonhallintayksikössä

5 luku
TiHL

Tietoaineistojen muodostaminen ja sähköinen luovutustapa

5 §
TiHL

Tiedonhallintamalli ja muutosvaikutuksen arviointi

6 luku
TiHL

Asianhallinta ja palvelujen tiedonhallinta

Tiedonhallintalaki

Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (906/2019) sekä siihen liittyvät lait tulivat voimaan 1.1.2020. Laki edistää tiedonhallinnan yhdenmukaistamista, tietoturvallisuutta ja digitalisointia viranomaistoiminnassa.

Laissa julkisen hallinnon tiedonhallinnasta säädetään julkisuusperiaatteen ja hyvän hallinnon vaatimusten toteuttamisesta viranomaisten tiedonhallinnassa. Laki sisältää koko julkista hallintoa koskevat säännökset tiedonhallinnan järjestämisestä ja kuvaamisesta, tietovarantojen yhteentoimivuudesta, tietojärjestelmien yhteentoimivuuden toteuttamisesta, teknisten rajapintojen ja katseluyhteyksien toteuttamisesta sekä tietoturvallisuuden toteuttamisesta.

Vaatimuskehikon teema-alueet