Etusivu
Työkalu
Tietoturvatehtävät ja varmennus

Delegoi tehtävät järjestelmällisesti ja varmista toteutus

Hyvässä tietoturvan hallinnassa organisaatio määrittelee selkeästi, mitä tekemällä tietoturvaa toteutetaan. Digiturvamallissa tehtäviä delegoidaan ensin avaintiimin kesken, jotka delegoivat työtä eteenpäin tarvittaessa.

Tietosuojamalliin luottavat isot ja pienet, yritykset, kunnat ja järjestöt.

Saat listan odottavia tehtäviä valitsemalla vaatimuskehikot

Kaikki Digiturvamallissa näkemäsi odottavat tehtävät liittyvät vaatimuskehikkoihin, jotka olet aktivoinut käyttöön.

Linkitä teknologia teknisten tehtävien varmennukseksi

Tekniset tehtävät voidaan hoitaa suojausjärjestelmällä. Valitse omistaja ja linkitä käyttämäsi teknologia ja käytä tarvittaessa muita varmennustapoja.

Luo tarvittava dokumentaatio hallinnollisen tietoturvan edistämiseen

Hallinnolliset tehtävät edellyttävät joko jonkin (esim. omaisuuden) luetteloimista tai dokumenttimaisten raporttien (esim. politiikkojen) luomista. Saat aina mallipohjan, jonka avulla voit tehostaa omaa dokumentointityötäsi.

Jaa ohjeita ihmislähtöisten tehtävien toteuttamiseksi

Ihmislähtöisiä tehtäviä ei voi suoraan toteuttaa tietoturvatiimi – ne tarvitsevat laajempaa henkilöstön ohjeistamista. Tämä tehdään Digiturvamallissa Teams-sovelluksen Ohjekirja-välilehden kautta, joka muistuttaa henkilökuntaa automaattisesti hyväksymään heille osoitetut ohjeet.

Kirjoita oma toimintatapa avustaviin tehtäviin

Jotkut tehtävät eivät sisällä dynaamista sisältöä suoraan Digiturvamallissa. Tällöin riittää, että valitset tehtävän omistajan ja kuvailet oman toimintatavan sen toteuttamiseksi. Suosittelemme käyttämään myös tarkistussykliä, joka muistuttaa tehtävän omistajaa määräajoin.

Lisää tarvittaessa muita varmennustapoja

Digiturvamalli suosittelee jokaiselle tehtävälle ensisijaista varmennustapaa, mutta voit toimia myös omalla haluamallasi tavalla lisätäksesi tehtävän varmennusta.

Botti muistuttaa tehtävien omistajia huolehtimaan vastuistaan

Digiturvamallin Teams-botti lähettää viikottain koosteen käyttäjille heidän vastuistaan. Muistutus saapuu suoraan Teams-ympäristössä Keskustelu-välilehdelle.