Etusivu
Käyttötavat
Tarpeen mukaan
Tietosuojan hallinta

Dokumentoi tietojen käsittely, luo kuvauksia, osoita vaatimustenmukaisuus

Oman henkilötietojen käsittely-ympäristön ymmärtäminen on ensimmäinen askel parempaan tietosuojaan. Näiden jälkeen voit jatkaa kehittyineempiin tietosuojatoimiin.

Tietosuojamalliin luottavat isot ja pienet, yritykset, kunnat ja järjestöt.

Automatisoidut GDPR-raportit

Dokumentoi älykkäillä malleillamme ja saat käyttöösi "yhden klikkauksen GDPR-raportit", kuten selosteet käsittelytoimista, tietosuojaselosteet ja monet muut.

Työkaluja kehittyneeseen tietosuojatyöhön

Löydät Digiturvamallista omat työkalut mm. toimittajien hallintaan, tiedonsiirron hallintaan, tietosuojavaikutusten arviointeihin ja tasapainotesteihin.

Tuo tietosuoja ja tietoturva yhteen

Henkilötietojen käsittelyn turvallisuuden varmistaminen on lakisääteinen vaatimus. Käsittelykuvaukset ja tietoturvan toimenpiteet kuuluvat samaan paikkaan.

Dokumentoi henkilötietojen käsittelynne tehokkaasti

Tietovarannot ovat tärkeimpiä loogisia tietokokonaisuuksianne, esim. "Asiakastiedot" vs. "Henkilöstön tiedot". Sinun tulee löytää näille omistaja ja kuvata niiden sisältö (eli tietoaineistot) sekä tietoihin liittyvät käyttötarkoitukset yhdessä oikeusperusteiden ja henkilötietojen käsittelijöiden kanssa.

Vaaditut kuvaukset luodaan automaattisesti dokumentaatiosta

Jos olet dokumentoinut tietovarannot, esim. "Seloste käsittelytoimista" ja monet muut raportit, jotka auttavat sinua osoittamaan vaatimustenmukaisuuden, luodaan automaattisesti.

Automaattiset ja helposti julkaistavat tietosuojailmoitukset

GDPR edellyttää selkeää viestintää henkilötietojesi käsittelystä. Tällaiset yhteenvedot luodaan automaattisesti tietosuojaselosteiksi jokaiselle tietovarannolle. Voit jakaa täydellisen luettelon selosteista yhdellä upotuksella verkkosivustollesi.

Paranna tietosuojaa ja yksityisyyttä edelleen

Kun perusasiat ovat kunnossa, voit keskittyä edistyneempiin tietosuojatoimiin. Voit mm. suorittaa vaikutustenarviointeja, luoda tasapainotestejä, hallita toimittajia, tiedonsiirtoja ja sopimuksia, sekä jakaa ohjeita henkilöstöllesi.

Kun perusasiat ovat kunnossa, voit keskittyä edistyneempiin tietosuojatoimiin. Voit mm. suorittaa vaikutustenarviointeja, luoda tasapainotestejä, hallita toimittajia, tiedonsiirtoja ja sopimuksia, sekä jakaa ohjeita henkilöstöllesi.

Kun perusasiat ovat kunnossa, voit keskittyä edistyneempiin tietosuojatoimiin. Voit mm. suorittaa vaikutustenarviointeja, luoda tasapainotestejä, hallita toimittajia, tiedonsiirtoja ja sopimuksia, sekä jakaa ohjeita henkilöstöllesi.

Kun perusasiat ovat kunnossa, voit keskittyä edistyneempiin tietosuojatoimiin. Voit mm. suorittaa vaikutustenarviointeja, luoda tasapainotestejä, hallita toimittajia, tiedonsiirtoja ja sopimuksia, sekä jakaa ohjeita henkilöstöllesi.