Tuoreinta kehitystä Digiturvamallissa

Tilaa Digiturvatulkki-uutiskirje ja saat sähköpostiisi koosteen tuotekehityksestä viikottain. Uutiskirje listaa myös viikon tärkeimmät digiturvauutiset sekä tulevat webinaarit.
Kiitos! Klikkaa vielä saamaasi vahvistuslinkkiä (sähköposti otsikolla "Vahvista sähköpostiosoitteesi") ja uutiskirje saapuu jatkossa sähköpostiisi.
Valitettavasti jotain meni pieleen. Voit olla yhteydessä tiimi@tietosuojamalli.fi.
Tämä sivu listaa viimeisimpiä Digiturvamalliin julkaistuja päivityksiä sekä merkittävimpiä tulevia kehitysteemoja

Kopioi linkki juuri halutulle tietosuojaselosteelle

Jos olet julkaissut Tietosuojaselosteet-raportin (tai minkä tahansa muun upotus-tyyppisen raportin) Digiturvamallista, voit nyt myös hakea suoran linkin haluttuun selosteeseen.

Siirry upotusraportin esikatseluun ja navigoi esikatselussa oikean selosteen kohdalle. Näet "Kopioi suora linkki" -painikkeen, joka leijuu ilmoituksen oikeassa yläkulmassa.

Klikkaa tästä kopioidaksesi linkin loppuosa, lisää tämä sen sivun URL-osoitteen loppuun, jossa kokonaisraportti on julkaistu, ja anna linkki eteenpäin esim. asiakkaalle. Upotuksessa avautuu tällöin suoraan asiakkaan etsimä seloste.

tulossa
bugikorjaus
uusi ominaisuus
pieni parannus

28.1.2022

Ei omistajaa -valinta mahdollinen kaikissa kohdissa

Pyrimme Digiturvamallissa rohkaisemaan, että kaikkeen tieto-omaisuuteen ja tehtäviin liittyvät vastuut jaetaan selkeästi yhdelle päähenkilölle.

Silti joskus tulee tehtyä väärä klikkaus tai joudutaan muuten vain palaamaan valinnoissa taaksepäin. Löydät nyt "Ei omistajaa" -vaihtoehdon kaikista kohdista, joissa omistajaa valitaan.

tulossa
bugikorjaus
uusi ominaisuus
pieni parannus

21.1.2022

Taitotestien tulokset -sivu

Nyt pääkäyttäjät sekä ydintiimin jäsenet näkevät täyden luettelon työntekijöiden Ohjekirja-näkymän kautta suorittamien taitotestien tuloksista ja kullekin toki myös oman lokin kaikista suoritetuista testeistä.

tulossa
bugikorjaus
uusi ominaisuus
pieni parannus

20.1.2022

Parannuksia riskienhallinnan näkymiin ja valinnainen "jäännösriskin arviointi"

Paransimme tietoturvariskien taulukkonäkymää ja lisäsimme samalla valinnaisen "jäännösriskin arvioinnin".

Kun tämä otetaan käyttöön Asetukset-näkymän kautta, riskin dokumentaatiokortissa näkyy pari lisäkenttää käsittelyn jälkeistä riskitason arviointia varten ja taulukkoon ilmestyy "Jäännösriski" -sarake.

tulossa
bugikorjaus
uusi ominaisuus
pieni parannus

19.1.2022

ISO 27017 ja ISO 27018 vaatimuskehikot julkaistu

Nämä ovat laajennuksia ISO 27001 -standardiin, joten näiden aktivointi aktivoi samalla myös liittyvän ISO 27001: Täysi -vaatimuskehikon.

tulossa
bugikorjaus
uusi ominaisuus
pieni parannus

17.1.2022

Tarkempi prioriteettiluokittelu tieto-omaisuudelle

Voit nyt ottaa Asetukset-sivulta käyttöön tarkemman prioriteettiluokittelun organisaation tärkeimmälle tieto-omaisuudelle (mm. tietojärjestelmät, tietoaineistot, tietovarannot).

Tämän toiminnon avulla omaisuus luokitellaan luottamuksellisuudelle, eheydelle, saatavuudelle sekä kiistämättömyydelle valittujen numeroarvojen perusteella. Näistä lasketaan eri kohteille oma prioriteettiarvonsa 0-100 välillä.

Mikäli tämä toiminto on käytössä, normaali Prioriteetti-arvo taulukoissa korvataan lasketulla arvolla.

tulossa
bugikorjaus
uusi ominaisuus
pieni parannus

22.12.2021

Usean osallistujan liittäminen dokumentoitavaan kohteeseen

Nyt voit lisätä muita osallistujia, jotka tukevat dokumentaatoitavalle kohteelle merkittyä omistajaa työssä. Näitä voivat olla esim. varsinaisesti tietoja täyttävät muut kollegat tai kohteelle merkitty ns. "hallinnollinen" omistajana - joka voi tarkistaa merkinnät mm. tehtväien eriyttämisen parantamiseksi.


tulossa
bugikorjaus
uusi ominaisuus
pieni parannus

2.12.2021

Tietojärjestelmät-listan export-mahdollisuuksia laajennettu

Kehitimme Excel-vientiä niin, että se ottaa mukaan kaikki taulukkoon aktivoidut tietokentät - myös valinnaiset tiedot.

Tulemme jatkossa viemaan samaa kehitystä eteenpäin muiden dokumentointilistojen parissa, jotta koko tietopaketti on mahdollisimman helppoa tarvittaessa myös viedä Excelin puolelle.

tulossa
bugikorjaus
uusi ominaisuus
pieni parannus

26.11.2021

Tietokortit kuvaavat liittyviä pääelementtejä paremmin

Mm. toimintaprosessien ja tietovarantojen tietokortti näyttää nyt tietojärjestelmät, jotka liittyvät näihin kohteisiin tietoaineistojen kautta.

Tämä viestii tietojen täyttäjälle, että tietoja ei täydennetään suoraan tässä, mutta ne kyllä tuodaan myöhemmin näkyviin. Samoin tämä voi auttaa myöhempää tiedon hyödyntämistä, kun yhteydet on helpompi havaita eri tasoilta.

tulossa
bugikorjaus
uusi ominaisuus
pieni parannus

23.11.2021

Monitilihallinta yksittäisen Teams-ympäristön sisällä

Organisaatiot, joilla on samaan 365-ympäristöön tuotu mm. useiden eri maaorganisaatioiden tai hyvin erityyppisten liiketoimintayksikköjen ihmisiä voivat nyt hyödyntää Digiturvamallia täysimääräisesti.

Yhden 365 tenantin sisälle voidaan nyt perustaa useita Digiturvamalli-tilejä ja esim. pääsyä pyytävää uutta työntekijää tai käyttäjää pyydetään valitsemaan oikea aliorganisaatio, jonka pariin hänet ohjataan.

tulossa
bugikorjaus
uusi ominaisuus
pieni parannus

19.11.2021

Pieniä parannuksia / korjauksia 11/2021

Tiimimme keskittyi toviksi tekemään pieniä, palvelun toimintavarmuuteen liittyviä parannuksia ja korjauksia. Seuraavassa listaa parannetuista kohdista:

 • Käyttäjän kutsumisen vaihtoehdot (lähetä kutsu heti, ulkoinen käyttäjä, toinen Teams-verkkotunnus)
 • Mobiilikäyttö tietyissä näkymissä. Emme panosta mobiilikäyttöön erityisen paljoa, koska käyttäjämme käyttävät melko harvoin työkalua mobiililaitteilta, mutta haluamme varmistaa Digiturvamallin kaikkien asioiden onnistuvan vähintäänkin välttävästi myös pienemmillä selaimilla.
 • Valinnaiset sarakkeet taulukkonäkymissä mahdollistettu
 • Parempi navigointi raportin ja liittyvien tehtävien / dokumentaatiokorttien välillä
 • Dokumentaatiokorttien käyttövarmuutta parannettu
 • Parempi reaktiivisuus (liittyvät tiedot päivittyvät muutoksen jälkeen heti) eri listanäkymissä
tulossa
bugikorjaus
uusi ominaisuus
pieni parannus

11.11.2021

Lisää käyttäjä lähettämättä kutsua

Aktiivinen pääkäyttäjä voi haluta valmistella oman digiturvan hallintajärjestelmän sisältöjä ennen muiden kutsumista mukaan. Nyt käyttäjiä voi lisätä mukaan, heidän vastuulleen voi kohdistaa tehtäviä tai dokumentoitavia kohteita, ja vasta tämän jälkeen lähettää varsinaisen kutsun työtilaan.

Tämän avulla uusi käyttäjä voi saapua heti Tehtäväkirja-näkymään, jossa on hänelle selkeä työlista tekemistä.

Käyttäjlistat Asetukset-näkymässä erottelevat aktiiviset, kutsutut ja kutsumattomat käyttäjät.

tulossa
bugikorjaus
uusi ominaisuus
pieni parannus

28.10.2021

Uusi, selkeytetty työpöytä

Digiturvamallin työpöytää selkeytettiin ja samalla mukaan tuotiin lisää tilannetietoa.

Työpöydällä pääpaino on edelleen aktivoiduissa vaatimuskehikoissa sekä oman hallintajärjestelmän sisällöissä teemoittain.

Uusina lisäyksinä oikeaan palkkiin on tuotu tilannetietoa:

 • Hallintajärjestelmän kokonaissisältömääristä
 • Viimeisistä päivitetyistä raporteista
 • Kuluneiden viikkojen tapahtumamääristä
tulossa
bugikorjaus
uusi ominaisuus
pieni parannus

21.10.2021

Julkaistaviin kuvauksiin lisää muokkausvalintoja

"Julkaistava kuvaus" -tyyppisiä raportteja Digiturvamallissa ovat mm. asiakirjajulkisuuskuvaus (Tiedonhallintalaki-vaatimuskehikko) sekä tietosuojaselosteet (GDPR-vaatimuskehikko).

Nyt voit käyttää kahta uutta asetusta kuvausta muokatessasi:

 • Kohteiden kuvaustekstien käyttö - Kunkin tietovarannon omalle tietosivulle voidaan tuoda mukaan oma, vapaa kuvaus suoraan dokumentaatiokortilta
 • Kuvaukseen sisällytettävien kohteiden tilat - Voit valita kuvaukseen nostettavaksi vain tietovarannot, jotka on siirretty "Käsitelty"-tilaan


tulossa
bugikorjaus
uusi ominaisuus
pieni parannus

18.10.2021

Mainitse käyttäjä kohteen lokilla, hän saa notifikaation Teamsissa / sähköpostitse

Digiturvamallissa jokainen kohde sisältää oman lokinsa, jonne käyttäjä voi kirjoittaa omia, aikaleimattuja muistiinpanoja.

Samaa lokia voi hyödyntää myös yhteispeliin kollegoiden kanssa. Voit mainita kollegan @-merkkiä hyödyntämällä.

Nyt nämä notifikaatiot toimitetaan käyttäjille suoraan Teamsissa, mikäli Digiturvamalli on kytketty Teams-ympäristöön (muuten sähköpostitse). Notifikaatio sisältää myös suoran linkin, josta kollegasi pääsee klikkaamaan itsensä suoraan liittyvään kohteeseen.

tulossa
bugikorjaus
uusi ominaisuus
pieni parannus

14.10.2021