Seuraava webinaari
"
Digiturvamallin pääkäyttäjäkoulutus
"
alkaa
00
pv
pv
00
h
h
00
min
päästä  

Tuoreinta kehitystä Digiturvamallissa

Tilaa Digiturvatulkki-uutiskirje ja saat sähköpostiisi koosteen tuotekehityksestä viikottain. Uutiskirje listaa myös viikon tärkeimmät digiturvauutiset sekä tulevat webinaarit.
Kiitos! Klikkaa vielä saamaasi vahvistuslinkkiä (sähköposti otsikolla "Vahvista sähköpostiosoitteesi") ja uutiskirje saapuu jatkossa sähköpostiisi.
Valitettavasti jotain meni pieleen. Voit olla yhteydessä tiimi@tietosuojamalli.fi.
Tämä sivu listaa viimeisimpiä Digiturvamalliin julkaistuja päivityksiä sekä merkittävimpiä tulevia kehitysteemoja

Mainitse käyttäjä kohteen lokilla, hän saa notifikaation Teamsissa / sähköpostitse

Digiturvamallissa jokainen kohde sisältää oman lokinsa, jonne käyttäjä voi kirjoittaa omia, aikaleimattuja muistiinpanoja.

Samaa lokia voi hyödyntää myös yhteispeliin kollegoiden kanssa. Voit mainita kollegan @-merkkiä hyödyntämällä.

Nyt nämä notifikaatiot toimitetaan käyttäjille suoraan Teamsissa, mikäli Digiturvamalli on kytketty Teams-ympäristöön (muuten sähköpostitse). Notifikaatio sisältää myös suoran linkin, josta kollegasi pääsee klikkaamaan itsensä suoraan liittyvään kohteeseen.

tulossa
bugikorjaus
uusi ominaisuus
pieni parannus

14.10.2021

"Lisää osallistujia" tehtävään

Kun haluat jalkauttaa jonkin tehtävän toteutusta tietyille vastuuhenkilöille Digiturvamallin kautta, voit käyttää "Lisää osallistujia" -toimintoa tehtäväkortilla.

Tämä toimii hyvin tilanteisiin, missä esimerkiksi jonkin tehtävän toteutus eroaa yksikkökohtaisesti ja tätä varten halutaan osallistaa yksikköjen vastuuhenkilöt mukaan. Tietyt tehtävät voi olla myös tärkeää jalkauttaa esimerkiksi tietojärjestelmien omistajille (esim. pääsyoikeuksien katselmointi), jonka voi toteuttaa myös tällä tyylillä.

Kun henkilö on merkitty osallistujaksi tehtävään, hän näkee tehtävän sekä omistajan kirjoittaman toteutusohjeen tehtäväkirjassaan, mutta se erottuu selkeästi niistä tehtävistä, joissa henkilö on omistajana.


tulossa
bugikorjaus
uusi ominaisuus
pieni parannus

12.10.2021

Selkeytetty tapahtumaloki yksittäisen kohteen alla

Teimme yksittäisen kohteen tapahtumalokista selkeämmän näköisen. Esimerkiksi käyttäjien lokille tekemät omat kommentit tai merkinnät pomppaavat nyt selkeämmin esille, samoin kohteen tilaan vaikuttaneet tapahtumat.

Loki myös päivittyy nyt reaaliaikaisesti muutoksia tehdessä.

tulossa
bugikorjaus
uusi ominaisuus
pieni parannus

8.10.2021

Työnkulut työmerkinnöille ja niiden esittäminen listanäkymissä

Työmerkinnät-tyypin dokumentaatiolistat, eli esimerkiksi Tietoturvariskit, Auditoinnit tai Jatkuvuussuunnitelmat, omaavat Digiturvamallissa oman työnkulkunsa.

Tämä työnkulku esitetään nyt listanäkymän yläpuolella ja sen avulla voi helposti suodattaa näkyviin vain tietyssä vaiheessa olevat kohteet.

Yksittäistä kohdettä (esim. riskiä) myös siirretään työnkulussa automaattisesti eteenpäin sitä mukaan, kun riskin omistaja käsittelee kysymyksiä riskin tietokortilla.


tulossa
bugikorjaus
uusi ominaisuus
pieni parannus

8.10.2021

Dokumentaation eri tyypit - Tieto-omaisuus, työn tulokset, sidosryhmät

Hahmotat nyt Kaikki dokumentaatio -näkymästä aiempaa selvemmin, millaista eri tyyppistä dokumentaatiota Digiturvamalliinne on kertynyt.

Tulemme jatkossa tekemään lisää muokkauksia siihen, että tieto-omaisuuteen liittyvässä dokumentaatiossa esimerkiksi viestitään paremmin linkit muuhun tieto-omaisuuteen ja työn tuloksiin (esim. riskien käsittely) liittyvä dokumentaatio omaa jokaiselle teemalle oman työnkulkunsa, joka kuvaa edistymistä.

tulossa
bugikorjaus
uusi ominaisuus
pieni parannus

29.9.2021

Tärkeimmän tieto-omaisuuden omistajat nyt käytettävissä myös yksikköinä

Digiturvamallissa yksiköitä käytetään mm. ohjeiden kohdistamiseen henkilöstölle. Jatkossa tulet myös voidaan vaatia osallistumista tietyn tehtävän toteuttamiseen valitulta yksiköltä.

Nyt tärkeimmän tieto-omaisuuden (kuten tietojärjestelmät, tietovarannot, riskit, yksiköt) omistajat toimivat automaattisina yksikköinä Digiturvamallissa. Voit siis esimerkiksi kohdistaa ohjeen kaikille tietojärjestelmille nimetyille omistajille ja tämä käyttäjälistaus pidetään automaattisesti ajan tasalla dokumentaation mukaisesti.

tulossa
bugikorjaus
uusi ominaisuus
pieni parannus

24.9.2021

Hahmota eri käyttäjien toimet Kaikki tapahtumat -näkymästä

Kehitimme tämän näkymän käyttäjäsuodatusta. Jos olet tilinne aktiiivisin pääkäyttäjä, voit nyt helposti valikoida tapahtumalokiin näkyville muiden paitsi itsesi tapahtumat, niin hahmotat ketkä ovat aktivoituneet lisäksesi.

tulossa
bugikorjaus
uusi ominaisuus
pieni parannus

20.9.2021

Henkilöstön ohjeistus ja koulutus mahdollista monikielisesti

Voit nyt määritellä Digiturvamallin asetuksissa, millä kielillä ohjesisältöjen halutaan näkyvän työntekijöille.

Mikäli useampi kieli on otettu käyttöön, työntekijät näkevät kielivalinnan ohjekirjan vasemmassa valikossa.

Monikielisyys toimii automaattisesti Digiturvamallin esimerkkisisällöille. Omille ohjeille tulee toistaiseksi käyttää organisaation "virallista" kieltä tai kirjoittaa molemmat versiot ohjeen sisältöön.

tulossa
bugikorjaus
uusi ominaisuus
pieni parannus

20.9.2021

Tietoturvariskien hyväksyttävä riskitaso

Riskien hallinnan tueksi on tuotu asetus "hyväksyttävästä riskitasosta". Tämän voi määrittää Asetukset-näkymän kautta.

Hyväksyttävän riskitason ideana on kertoa käyttäjälle, vaatiiko nykyisen arvion perusteella riski tarkempaa käsittelyä vai voidaanko se hyväksyä suoraan.

tulossa
bugikorjaus
uusi ominaisuus
pieni parannus

17.9.2021

Parannettu Raportointi-sivu

Uusimme lyhyesti Raportointi-sivua. Kun siirryt Raportointi-kohtaan, näet heti tällä sivulla kaikki luomanne raportit.

Kun siirryt vaatimuskehikon omalle Raportointi-sivulle, näet edelleen kaikki raporttipohjat samaan tyyliin, kuin aiemmin.

tulossa
bugikorjaus
uusi ominaisuus
pieni parannus

14.9.2021

Erääntyneet ja tarkistusta odottavat kohteet Kaikki dokumentaatio -näkymässä

Pääkäyttäjänä voit "Kaikki dokumentaatio" -näkymästä hahmottaa oman tieto-omaisuuteen (tietojärjestelmät, tietovarannot, jne.), sidosryhmiin (järjestelmätoimittajat, henkilötietojen käsittelijät) tai omaan digiturvatyöhön liittyvien tuloksiin (riskien käsittely, muutosvaikutusten arvioinnit) liittyvän dokumentaation valmiusastetta.

Nyt näet tästä taulukosta myös yhteenvedon siitä, paljonko kohteita kussakin listassa on erääntynyt (eräpäivä menneisyydessä ja ei tilassa "käsitelty") tai odottaa tarkistusta (tarkistusväli on asetettu ja menneisyydessä).

tulossa
bugikorjaus
uusi ominaisuus
pieni parannus

10.9.2021

Hallintajärjestelmän yhteenveto -raportti

Loimme uuden raportin, jonka avulla organisaatio saa viestittyä hallintajärjestelmän käyttöidean, tärkeimmät vastuut sekä ylätasolla eri asioiden valmiusasteen.

Mikäli teillä tulee raportointiin liittyviä toiveita, olkaa mielellään yhteydessä meihin chatissa tai osoitteessa tiimi@digiturvamalli.fi.

tulossa
bugikorjaus
uusi ominaisuus
pieni parannus

1.9.2021

Sisältöjä muutosvaikutusten arviointia varten

Muutosvaikutusten arvioinneille on tuotu Digiturvamalliin mukaan oma dokumentointipohja.

Samalla muutosvaikutusten arviointiin liittyvät vastuut jaoteltiin kahteen eri, joista toisessa pyritään tunnistamaan merkittävät tiedonhallintaan vaikuttavat muutokset ja toisessa huolehditaan varsinainen arviointien toteutus ja dokumentointi.


tulossa
bugikorjaus
uusi ominaisuus
pieni parannus

1.9.2021

Tapahtumat-lokissa nyt myös raportteihin liittyvät tapahtumat

Näet lokista mm. kun joku käyttäjistä:

  • Luo uuden raportin
  • Päivittää raportin tiedot
  • Julkaiseen uuden raporttiversion
  • Poistaa raportin
tulossa
bugikorjaus
uusi ominaisuus
pieni parannus

30.8.2021

Riskitaso ja riskien arviointiasteikon valinta

Tietoturvariskien hallinnan yhteydessä esitetään nyt selkeä riskitaso jokaiselle riskille, joka muodostuu automaattisesti tehtyjen vakavuus- ja todennäköisyysvalintojen kautta. Riskitason suhteen oman riskilistan voi joko järjestää tai suodattaa esimerkiksi nähdäkseen kriittisimmät, käsittelemättömät riskit.

Riskien arvioinnissa käytettävää asteikkoa voi itse myös nykyään muokata Asetukset-sivulta. Asteikko 1-3 tuottaa tasojen 1-9 riskejä, asteikko 1-5 tuottaa huomattavasti enemmän vaihtelua (tasot 1-25).

tulossa
bugikorjaus
uusi ominaisuus
pieni parannus

26.8.2021