Etusivu
Käyttötavat
Tarpeen mukaan
Hallintakeinojen toteutus ja varmistus

Päätä tarvittavat suojatoimet ja varmista niiden toteutus

Hallintakeinoja jalkautetaan Digiturvamallissa tehtävinä. Kaikki toteutettavat suojaustavat käyvät Digiturvamallista ilmi teknisinä, hallinnollisina, ihmislähöisinä tai avustavina tehtävinä. Tämän jälkeen hahmotat tietoturvatasosi.

Tietosuojamalliin luottavat isot ja pienet, yritykset, kunnat ja järjestöt.

Ymmärrä tarvittavat toimet

Käännämme monimutkaiset vaatimukset selkeiksi, toteutuskelpoisiksi tehtäviksi.

Yhteistyötä Teams-ympäristössä

Delegoi koko teema tai yksittäinen tehtävä eteenpäin. Teams-bot ei anna uuden tehtävän omistajan unohtaa velvollisuuksiaan.

Ohjattu toteutus ja varmistus

Näytämme sinulle tehtävätyypin mukaan, kuinka tehtävät toteutetaan ja kuinka voit varmistaa, että tehtävä on tehty.

Hallintakeinot jalkautetaan tehtävinä

Compliance-raporttien avulla sinä, auditoija tai johto ymmärtää, kuinka erilaiset vaatimukset toteutuvat toiminnassanne. Digiturvamallin sisällössä tehtävät ovat geneerisiä, eli ne liittyvät usein moniin vaatimuskehikkoihin ja yhden toteuttaminen täten nostaa compliance-tasoa monen vaatimuskehikon suhteen.

Erilaiset tehtävät vaativat erilaisen lähestymistavan

Tekniset tehtävät toteutetaan usein teknologian avulla. Linkitä valitsemasi suojausjärjestelmä osoittaaksesi, että tehtävä on toteutettu. Voit myös käyttää lisävarmennustietoja esim. tarkentaaksesi tehtävän omistajan velvollisuudet.

Henkilöstölähtöiset tehtävät toteutetaan varmistamalla, että  henkilöstö toimii turvallisesti. Määritä ohjeet linkitetyissä listoissa ja hyväksytä ne Ohjekirja-välilehden kautta. Teams-botti muistuttaa työntekijöitä automaattisesti, kun heillä on hyväksyttävää.

Digiturvamalli sisältää myös paljon avustavia tehtäviä, jotka toteutetaan selkeällä, ylös kirjoitetulla prosessilla. Voit aina tarvittaessa käyttää myös muita varmennusmenetelmiä.

There are also a lot of supporting tasks that are implemented by having a clear, written-down process. You can always utilize other assurance methods, when needed.

Lisää tarvittaessa muita varmennustapoja

Digiturvamalli suosittelee jokaiselle tehtävälle ensisijaista varmennustapaa, mutta voit toimia myös omalla haluamallasi tavalla lisätäksesi tehtävän varmennusta.

Käyttäjät saavat ilmoituksen omista vastuistaan Tehtäväkirjan kautta

Tehtäväkirja on yhden sivun näkymä tietoturvan avainhenkilöille, joka näyttää heidän vastuunsa. Tehtäväkirja listaa omistamasi tehtävät, dokumentoitavat kohteet sekä raportit ja korostaa kiireellistä huomiota vaativat asiat. Teams-botti muistuttaa viikottain kutakin oman tehtäväkirjansa tilasta.

Lisää omia tehtäviä ja kytke oikeisiin vaatimuksiin

Yleensä Digiturvamallissa sinun ei tarvitse itse huolehtia tehtävien luomisesta - me kerromme sinulle, mitä täytyy tehdä. Kun pääset työssä pidemmälle, saatat haluta lisätä omia suojatoimia. Luo omia tehtäviä ja liitä ne asiaankuuluviin vaatimuksiin saadaksesi ne mukaan comliance-raporteille.