Etusivu
Käyttötavat
Tarpeen mukaan
Suojattavan omaisuuden hallinta

Pidä selkeitä listauksia ja ymmärrä suojattava tieto-omaisuus

Oman tietoympäristönne ymmärtäminen ja eri omaisuuden selkeät omistajuudet nähdään usein ensimmäisinä askelina kohti järjestelmällistä tietoturvan hallintaa.

Tietosuojamalliin luottavat isot ja pienet, yritykset, kunnat ja järjestöt.

Fiksut tietokortit

Tietojen täydentämistä auttava kortti on erilainen eri tieto-omaisuudelle, jotta saat tehokkaasti täytettyä tietoturvaan liittyvät avaintiedot.

Kerää tarvittavat tiedot

Voit muokata tietokorteissa näkyviä kenttiä siten, että ne sisältävät kaikki organisaationne kannalta oleelliset tiedot.

Delegoi omaisuuden omistajille

Kun tieto-omaisuus on listattu Digiturvamallissa, voit käyttää näitä käyttäjäryhmiä delegoidaksesi heille sopivien tehtävien toteutusta.

Muodosta omaisuusluettelot selkeissä paloissa

Digiturvamalli sisältää omat osionsa tietojärjestelmille, tietoaineistoille, muulle omaisuudelle (esim. laitteistoille) sekä fyysisille toimipisteille. Näiden avulla ymmärrät omaisuutta, jota tietoturvatoimenpiteillä pyritään suojelemaan.

Dokumentaatiotaulukot tuovat tiedon yhteen

Jokaisella dokumentoitavalla kohteella on oma taulukkonäkymänsä, jossa on valmiit saraketiedot ja välilehdet. Saat yleiskuvan vain katsomalla solujen värejä ja edistymispalkkeja - vihreä tarkoittaa, että kohta on tehty valmiiksi!

Dokumentoi tärkeä omaisuus valmiita malleja hyödyntäen

Jokaista tieto-omaisuutta varten on oma, valmis tietokorttinsa. Kysymyksiin vastataan linkittämällä tietoja ehdotusten ja oman aikaisemman dokumentaation avulla. Tämä luo älykkään sisältökokonaisuuden, jota voidaan vastuuttaa, seurata ja käyttää automatisoituun raportointiin.

Suojattavan omaisuuden politiikka auttaa antamaan yhteenvedon teemasta

Cyberday sisältää raporttipohjan nimellä "Suojattavan omaisuuden hallinnan politiikka", joka kerää yhteen dynaamisen sisällön teeman tehtävistä ja dokumentaatiosta. Sen avulla voit helposti luoda yhteenvedon teemasta auditoijalle tai johdolle.

Osa omaisuudesta saa jatkaa Digiturvamallin ulkopuolella

Teillä voi olla esim. hyvin toimiva MDM tai lähdekoodinhallinta, ja näissä tapauksissa on järkevää jatkaa näiden hallintaa muissa järjestelmissä. Digiturvamallissa törmäät myös tehtävään, jossa sinun on kuvattava, mitkä ulkoiset järjestelmät liittyvät teemaan.

Delegoi joitakin tehtäviä omaisuuden omistajille

Tärkeän omaisuuden (esim. tietojärjestelmien) ja niiden omistajien luetteloiminen Digiturvamallissa on tärkeää, jotta voit jalkauttaa tehtävien toteutusta eteenpäin. Saatat esim. haluta linkittää tietojärjestelmän omistajat säännölliseen käyttöoikeuksien tarkistukseen delegoidaksesi toteutuksen kyseisiä käyttäjiä todella hallinnoiville ihmisille.