Seuraava webinaari
"
Demo: Riskienhallinnan toteuttaminen ja vinkit Digiturvamallissa
"
alkaa
00
pv
pv
00
h
h
00
min
päästä  

Henkilöstön ohjeistus ja koulutus

Teema-alueen vaatimukset

Teeman tehtävien osa-alueet

No items found.
OmavalvontaOmOmavalvonta

Henkilöstön ohjeistus ja koulutus

Vaatimuskategoriaan liittyvät vaatimukset

No items found.

Esimerkkejä vaatimuksiin liittyvistä tehtävistä

Klikkaa itsesi yksittäisen vaatimuksen näkymään nähdäksesi kaikki kohtaan liittyvät sisällöt.

No items found.
OmavalvontaOmOmavalvontaHenkilöstön ohjeistus ja koulutus

Henkilöstön ohjeistus ja koulutus

Tämän vaatimuksen toteuttamiseen liittyvät tehtävät

Alla näet tehtäviä, joiden avulla Digiturvamallissa tämän vaatimuksen toteutusta vastuutetaan ja jalkautetaan. Klikkaa itsesi tehtävän sivulle lukeaksesi toteutuksesta tarkemmin.

Täsmäkoulutukset potilastietojen käsittelyyn

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Henkilöstöllä on oltava koulutusta potilastietojen käsittelyyn.

Täsmäkoulutusten järjestäminen tietojärjestelmien käyttäjille

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Omavalvontasuunnitelmaan on sisällytettävä selvitys siitä, kuinka tietojärjestelmiä käyttäville henkilöille varmistetaan järjestelmien käytön vaatima koulutus ja kokemus.

Ohjeistus asiakas- ja potilastietojen käsittelystä

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Kirjalliset ohjeet asiakas- ja potilastietojen käsittelystä tulee olla annettu ja niiden jakelukanavat selvitetty niitä käsitteleville työntekijöille.

Kanta-palveluiden huomiointi häiriö- ja erityistilanteiden ohjeistamisessa

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Yleisissä häiriötilanteiden toimintaohjeissa on otettava huomioon Kanta-palvelut. Esimerkiksi vastuutahot häiriötilanteiden ilmoittamisesta myös Kanta-palveluiden tekniseen tukeen on oltava todennettavissa. Palvelujen antajan on lisäksi ilmoitettava Kelalle sen antamien ohjeiden mukaisesti muutoksista sen käyttämissä tietojärjestelmäversiossa.

Kanta-palveluiden huomiointi henkilöstön ohjeistamisessa ja kouluttamisessa

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Palvelujen antajan on huolehdittava siitä, että henkilöstö hallitsee Kanta-palvelujen käyttöön liittyvät toimintamallit ja periaatteet sekä tietää väärinkäytösten seuraamukset.

Organisaation on suunniteltava, kuinka Kanta-palveluiden käyttö on otettu huomioon henkilöstön ohjeistuksissa sekä koulutuksissa.

Tietojärjestelmän käyttäjien kokemuksen varmistaminen

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Lain mukaan tietojärjestelmien käyttäjillä on oltava niiden käytön vaatima kokemus. Organisaation on määriteltävä toimintatavat, joilla käyttäjien kokemusta testataan / seurataan.

Järjestelmän käytön perehdytys vähäisen kokemuksen työntekijöille

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Niille työntekijöille, joilla on vähäinen kokemus käytössä olevasta tietojärjestelmästä, tai uusien tietojärjestelmien tullessa käyttöön tulee järjestää riittävä perehdytys ja tarvittaessa ohjausta tietojärjestelmän käyttöön.

Oletko valmis aloittamaan?

Aloita kokeilu tai varaa demo.