Digiturvamalli
Digiturvamallin sisältökirjastoOmavalvontaHenkilöstön ohjeistus ja koulutus

Kanta-palveluiden huomiointi henkilöstön ohjeistamisessa ja kouluttamisessa

Palvelujen antajan on huolehdittava siitä, että henkilöstö hallitsee Kanta-palvelujen käyttöön liittyvät toimintamallit ja periaatteet sekä tietää väärinkäytösten seuraamukset.

Organisaation on suunniteltava, kuinka Kanta-palveluiden käyttö on otettu huomioon henkilöstön ohjeistuksissa sekä koulutuksissa.

Tehtävään liittyvät Digiturvamallin ominaisuudet

Näytä vaatimustenmukaisuus raporttikirjaston avulla

Digiturvamalli sisältää raporttikirjaston, josta löytyvät omat raporttipohjat jokaiselle vaatimuskehikolle.

Olipa kuulijana oma johto, viranomainen, auditoija tai asiakas, saat tarvittavan raportin muodostettua yhdellä klikkauksella.

Lue lisää raportoinnista

Vastuuta tehtävät ja kuvaa oma toteutus

Tehtävälistat sisältävät digiturvan ydinasiat. Päätä, mitkä tehtävät teillä hoidetaan ja kuka vastaa. Näet vaaditut tehtävät suoraan valitun vaatimuskehikon perusteella, ja voit halutessasi täydentää listaa omilla.

Lue lisää tietoturvatehtävistä

Jakele ohjeet automaattisesti ja valvo lukemista

Kohdista ohjeet kaikilla tai vain relevanteille yksiköille. Saat ehdotuksia suoraan valitun vaatimuskehikon perusteella ja voit lisätä omat ohjeenne.

Työntekijöille ohjeet jaellaan Teams-botin kautta. Botti ei myöskään anna lukemisen unohtua.

Lue lisää tietoturvaohjeista

Dokumentoi esimerkkien ja älykkäiden pohjien avulla

Digiturvamalli sisältää älykkäät mallipohjat mm. järjestelmien, henkilötietojen ja riskien dokumentointiin. Et turhaan kirjoita tai piirrä, vaan klikkailet linkittäen tietoja, jolloin automaattinen raportointi mahdollistuu.

Lue lisää dokumentoinnista

Tehtävään liittyvät vaatimukset eri vaatimuskehikoista

No items found.

Saman teeman muita tehtäviä

Klikkaa itsesi yksittäisen vaatimuksen näkymään nähdäksesi kaikki kohtaan liittyvät sisällöt.

Täsmäkoulutukset potilastietojen käsittelyyn

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Henkilöstöllä on oltava koulutusta potilastietojen käsittelyyn.

Täsmäkoulutusten järjestäminen tietojärjestelmien käyttäjille

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Omavalvontasuunnitelmaan on sisällytettävä selvitys siitä, kuinka tietojärjestelmiä käyttäville henkilöille varmistetaan järjestelmien käytön vaatima koulutus ja kokemus.

Ohjeistukset asiakas- ja potilastietojen käsittelystä

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Kirjalliset ohjeet asiakas- ja potilastietojen käsittelystä tulee olla annettu ja niiden jakelukanavat selvitetty niitä käsitteleville työntekijöille.

Kanta-palveluiden huomiointi häiriö- ja erityistilanteiden ohjeistamisessa

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Yleisissä häiriötilanteiden toimintaohjeissa on otettava huomioon Kanta-palvelut. Esimerkiksi vastuutahot häiriötilanteiden ilmoittamisesta myös Kanta-palveluiden tekniseen tukeen on oltava todennettavissa. Palvelujen antajan on lisäksi ilmoitettava Kelalle sen antamien ohjeiden mukaisesti muutoksista sen käyttämissä tietojärjestelmäversiossa.

Tietojärjestelmän käyttäjien kokemuksen varmistaminen

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Lain mukaan tietojärjestelmien käyttäjillä on oltava niiden käytön vaatima kokemus. Organisaation on määriteltävä toimintatavat, joilla käyttäjien kokemusta testataan / seurataan.

Järjestelmän käytön perehdytys vähäisen kokemuksen työntekijöille

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Niille työntekijöille, joilla on vähäinen kokemus käytössä olevasta tietojärjestelmästä, tai uusien tietojärjestelmien tullessa käyttöön tulee järjestää riittävä perehdytys ja tarvittaessa ohjausta tietojärjestelmän käyttöön.

Tietoturvapolitiikat
Omavalvonta
Henkilöstön ohjeistus ja koulutus
Kanta-palveluiden huomiointi henkilöstön ohjeistamisessa ja kouluttamisessa
on tietoturvatoimenpide, jolla vastataan mm. seuraaviin tietoturvavaatimuksiin:
No items found.
Yleensä tämä toimenpide nähdään osaksi
Omavalvonta
-teemaa sekä
Henkilöstön ohjeistus ja koulutus
-politiikkaa.
Alla on esimerkki kokonaisuudesta, joka voi muodostaa kyseisen politiikan. Omaan politiikkaa voit lähteä jalkauttaamaan perustamalla ilmaisen Digiturvamalli-tilin.

Henkilöstön ohjeistus ja koulutus

-politiikka

Kaikki tehtävät
No items found.
No items found.