Vaatimuskehikkoon sisältyvät vaatimukset

A
Digiturvamalli

Etätyö ja mobiililaitteet

A1
Digiturvamalli

Mobiililaitteiden hallinta

A2
Digiturvamalli

Etätyö

B
Digiturvamalli

Fyysinen turvallisuus

B1
Digiturvamalli

Kiinteistöjen turvallisuus

B2
Digiturvamalli

Laitteiston suojaus ja huolto

B3
Digiturvamalli

Paperien käyttö

B4
Digiturvamalli

Turvallisuusalueiden hallinta

C
Digiturvamalli

Häiriöiden hallinta

C1
Digiturvamalli

Häiriöiden hallinta ja ilmoittaminen

C2
Digiturvamalli

Tietoturvaloukkaukset

D
Digiturvamalli

Henkilöstöturvallisuus

D1
Digiturvamalli

Tietoturvakoulutus

D2
Digiturvamalli

Tietoturvaohjeet

D3
Digiturvamalli

Digiturva sopimuksissa

D4
Digiturvamalli

Työsuhteen muutoshetket

E
Digiturvamalli

Järjestelmien hallinta

E1
Digiturvamalli

Tietojärjestelmien hallinta

E2
Digiturvamalli

Pääsynhallinta ja tunnistautuminen

E3
Digiturvamalli

Järjestelmien hankinta

F
Digiturvamalli

Kumppanihallinta

F1
Digiturvamalli

Sopimukset ja seuranta

F2
Digiturvamalli

Toimittajien turvallisuus

G
Digiturvamalli

Ohjelmistokehitys

Digiturvamallin sisältökirjasto

Digiturvamalli purkaa tietoturva- ja tietosuojavaatimukset selkeiksi tehtäviksi, jotka voidaan vastuuttaa ja näyttää yksiselitteisesti tehdyiksi.

Digiturvamalliin kerätään "todisteita" tehtävän toteuttamisesta, joka tarkoittaa joko suoraan Digiturvamalliin luotua dokumentaatiota, ohjeistuksia tai raportteja tai vapaita kuvauksia tehtävän toteutuksesta, kun varsinainen toteutus tapahtuu hallintajärjestelmän ulkopuolella.

Tutustu vapaasti Digiturvamallin tehtäväsisältöihin. Tehtävien sivulta löydät sekä tarkemman kuvauksen, liittyvät Digiturvamallin ominaisuudet sekä vaatimukset, joiden täyttämiseen tehtävä liittyy.

Vaatimuskehikon teema-alueet