Digiturvamalli

Tietojen luokittelu

Teema-alueen vaatimukset

Teeman tehtävien osa-alueet

No items found.

Tietojen luokittelu

Vaatimuskategoriaan liittyvät vaatimukset

No items found.

Esimerkkejä vaatimuksiin liittyvistä tehtävistä

Klikkaa itsesi yksittäisen vaatimuksen näkymään nähdäksesi kaikki kohtaan liittyvät sisällöt.

No items found.

Tietojen luokittelu

Tämän vaatimuksen toteuttamiseen liittyvät tehtävät

Alla näet tehtäviä, joiden avulla Digiturvamallissa tämän vaatimuksen toteutusta vastuutetaan ja jalkautetaan. Klikkaa itsesi tehtävän sivulle lukeaksesi toteutuksesta tarkemmin.

Tietoluokkien määrittely ja luokkakohtaiset suojausmenettelyt

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Tietoluokittelun avulla voidaan antaa tietoja käsitteleville henkilöille nopea näkemys siitä, miten kriittistä tietoa on kyseessä ja kuinka tietoa pitää käsitellä sekä suojata.

Käytetyt tietoluokat ja niitä vastaavat suojaustasot on määritelty. Tietoluokka määritellään analysoimalla kyseessä olevan tiedon luottamuksellisuus, eheys ja saatavuus sekä mahdolliset muut vaatimukset. Kullekin tasolle annetaan selkeä ja kuvaava nimi.

Tietoluokat voivat olla esimerkiksi seuraavia:

 • tietojen paljastaminen ei aiheuta harmia (JULKINEN)
 • tietojen paljastaminen aiheuttaa lievää kiusaa tai vähäistä toiminnallista harmia (LUOTTAMUKSELLINEN)
 • tietojen paljastamisella on huomattavia lyhyen aikavälin vaikutuksia toimintaan tai taktisiin tavoitteisiin (RAJOITETTU)
 • tietojen paljastamisella on vakavia vaikutuksia pitkän aikavälin strategisiin tavoitteisiin tai se vaarantaa koko organisaation olemassaolon (KIELLETTY)

RAJOITETULTA paperitiedolta voidaan vaatia mm. seuraavia suojauksia:

 • Lukittu kaappi
 • Luotettu siirtokumppani
 • Sinetöidyt kirjekuoret
 • Turvallinen hävittäminen

RAJOITETULTA sähköiseltä tiedolta voidaan vaatia mm. seuraavia suojauksia:

 • Valitun salaustason käyttö
 • Salasanasuojaus
 • Turvallinen hävittäminen
 • Tarkemmin rajatut pääsyoikeudet

Tietoluokkien dokumentointi tietoaineistoille

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Tietoaineistojen omistajat (tai liittyvän tieto-omaisuuden, kuten tietovarannon tai tietojärjestelmän) omistajat vastaavat tietoaineistojen luokitteluista ja luokittelun vastaavuudesta tietoluokkien määritelmiin.

Omistaja päivittää tietoluokittelua omaisuuden elinkaaren aikana sen arvon, arkaluonteisuuden ja kriittisyyden vaihtelun mukaisesti.

Tietoluokittelu toimipisteille ja fyysiselle tieto-omaisuudelle

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Organisaatio on luokitellut tietoaineistojen lisäksi myös toimipisteet sekä fyysisen tieto-omaisuuden niissä käsiteltävän tiedon kriittisyyden perusteella.

Tietoluokittelun yleinen katselmointi

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Tietoluokittelun toimivuutta ja johdonmukaisuutta organisaatiossa kokonaisuutena tarkastalleen säännöllisesti.

Tietoluokittelun periaatteiden tulisi olla yhdenmukaisia koko organisaatiossa, jotta kaikilla on yhtenäinen ymmärrys suojausvaatimuksista ja yhtä kriittiselle tiedolle toteutetaan yhtä kattava suojaus.

Tietoluokkien merkitsemistapojen määrittely ja ohjeistaminen

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Tiedon merkitsemistavat on määritelty, ne ovat helposti tunnistettavia ja ne kattavat sekä fyysiset että sähköiset tiedot ja omaisuudet. Merkinnästä tulee käydä ilmi, miltä osin asiakirja on salassa pidettävä ja mihin salassapito perustuu. Henkilöstöä ohjeistetaan merkintöjen tekemisestä.

Turvallista hävittämistä edellyttävien tietovälineiden merkitseminen

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Turvallista hävittämistä edellyttävien tietovälineiden tunnistamiseen ja merkitseen on olemassa sovitut menettelyt.

Lakisääteisten vaatimusten huomiointi tietoluokitteluun liittyvissä merkinnöissä

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Tiedon merkitsemistapojen pitää kattaa sekä fyysisessä että sähköisessä muodossa olevat tiedot ja niihin liittyvä suojattava omaisuus kuten tietovälineet.

Merkintöjen olisi oltava organisaation määrittelemien luokitteluperiaatteiden mukaisia ja helposti tunnistettavia. Organisaation olisi ohjeistettava, mihin ja miten merkinnät kiinnitetään. Ohjeistuksessa tulee ottaa huomioon myös tulosteet. Lisäksi tarpeettoman työn säästämiseksi kannattaa ohjeistaa, milloin merkintöjä ei tarvita.

Tietyissä tapauksissa, kuten esimerkiksi julkisuuslain mukaisista salassa pitoa koskevista merkinnöistä tulee myös käydä ilmi, miltä osin asiakirja on salassa pidettävä sekä mihin salassapito perustuu.Luottamuksellisen tiedon piilottamistarpeiden määrittäminen ja toteuttaminen

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Organisaation on määritettävä tilanteet, joissa henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten tietojen suojaaminen on erityisen tärkeää, ja tarvittaessa toteutettava tällaisen tiedon piilottamista sopivan vahvuisilla menetelmillä, esimerkiksi naamiointia (masking), pseudonymisointia tai anonymisointia hyödyntäen.

Anonymisoinnin ja pseudonymisoinnin lisäksi mahdollisia käytettäviä tekniikoita ovat mm.:

 • salaus
 • merkkien nollaus tai poistaminen
 • arvojen vaihtaminen
 • arvojen korvaaminen hasheilla

Luottamuksellisten tietojen tunnistaminen

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Organisaatiolla täytyy olla toimintatapa uusien luottamuksellista tietoa sisältävien tietoaineistojen tunnistamiseen niiden vastaanotto tai luontivaiheessa.

Luottamuksellisia tietoja sisältäville tietoaineistoille tulee määrittää säilytysaika, jonka jälkeen tiedot poistetaan tai arkistoidaan.

No items found.

Tietoluokkien määrittely ja luokkakohtaiset suojausmenettelyt

Critical
High
Normal
Low

Tietoluokittelun avulla voidaan antaa tietoja käsitteleville henkilöille nopea näkemys siitä, miten kriittistä tietoa on kyseessä ja kuinka tietoa pitää käsitellä sekä suojata.

Käytetyt tietoluokat ja niitä vastaavat suojaustasot on määritelty. Tietoluokka määritellään analysoimalla kyseessä olevan tiedon luottamuksellisuus, eheys ja saatavuus sekä mahdolliset muut vaatimukset. Kullekin tasolle annetaan selkeä ja kuvaava nimi.

Tietoluokat voivat olla esimerkiksi seuraavia:

 • tietojen paljastaminen ei aiheuta harmia (JULKINEN)
 • tietojen paljastaminen aiheuttaa lievää kiusaa tai vähäistä toiminnallista harmia (LUOTTAMUKSELLINEN)
 • tietojen paljastamisella on huomattavia lyhyen aikavälin vaikutuksia toimintaan tai taktisiin tavoitteisiin (RAJOITETTU)
 • tietojen paljastamisella on vakavia vaikutuksia pitkän aikavälin strategisiin tavoitteisiin tai se vaarantaa koko organisaation olemassaolon (KIELLETTY)

RAJOITETULTA paperitiedolta voidaan vaatia mm. seuraavia suojauksia:

 • Lukittu kaappi
 • Luotettu siirtokumppani
 • Sinetöidyt kirjekuoret
 • Turvallinen hävittäminen

RAJOITETULTA sähköiseltä tiedolta voidaan vaatia mm. seuraavia suojauksia:

 • Valitun salaustason käyttö
 • Salasanasuojaus
 • Turvallinen hävittäminen
 • Tarkemmin rajatut pääsyoikeudet

Tietoluokkien dokumentointi tietoaineistoille

Critical
High
Normal
Low

Tietoaineistojen omistajat (tai liittyvän tieto-omaisuuden, kuten tietovarannon tai tietojärjestelmän) omistajat vastaavat tietoaineistojen luokitteluista ja luokittelun vastaavuudesta tietoluokkien määritelmiin.

Omistaja päivittää tietoluokittelua omaisuuden elinkaaren aikana sen arvon, arkaluonteisuuden ja kriittisyyden vaihtelun mukaisesti.

Tietoluokkien merkitsemistapojen määrittely ja ohjeistaminen

Critical
High
Normal
Low

Tiedon merkitsemistavat on määritelty, ne ovat helposti tunnistettavia ja ne kattavat sekä fyysiset että sähköiset tiedot ja omaisuudet. Merkinnästä tulee käydä ilmi, miltä osin asiakirja on salassa pidettävä ja mihin salassapito perustuu. Henkilöstöä ohjeistetaan merkintöjen tekemisestä.

Tietoluokittelu toimipisteille ja fyysiselle tieto-omaisuudelle

Critical
High
Normal
Low

Organisaatio on luokitellut tietoaineistojen lisäksi myös toimipisteet sekä fyysisen tieto-omaisuuden niissä käsiteltävän tiedon kriittisyyden perusteella.

Lakisääteisten vaatimusten huomiointi tietoluokitteluun liittyvissä merkinnöissä

Critical
High
Normal
Low

Tiedon merkitsemistapojen pitää kattaa sekä fyysisessä että sähköisessä muodossa olevat tiedot ja niihin liittyvä suojattava omaisuus kuten tietovälineet.

Merkintöjen olisi oltava organisaation määrittelemien luokitteluperiaatteiden mukaisia ja helposti tunnistettavia. Organisaation olisi ohjeistettava, mihin ja miten merkinnät kiinnitetään. Ohjeistuksessa tulee ottaa huomioon myös tulosteet. Lisäksi tarpeettoman työn säästämiseksi kannattaa ohjeistaa, milloin merkintöjä ei tarvita.

Tietyissä tapauksissa, kuten esimerkiksi julkisuuslain mukaisista salassa pitoa koskevista merkinnöistä tulee myös käydä ilmi, miltä osin asiakirja on salassa pidettävä sekä mihin salassapito perustuu.Luottamuksellisen tiedon piilottamistarpeiden määrittäminen ja toteuttaminen

Critical
High
Normal
Low

Organisaation on määritettävä tilanteet, joissa henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten tietojen suojaaminen on erityisen tärkeää, ja tarvittaessa toteutettava tällaisen tiedon piilottamista sopivan vahvuisilla menetelmillä, esimerkiksi naamiointia (masking), pseudonymisointia tai anonymisointia hyödyntäen.

Anonymisoinnin ja pseudonymisoinnin lisäksi mahdollisia käytettäviä tekniikoita ovat mm.:

 • salaus
 • merkkien nollaus tai poistaminen
 • arvojen vaihtaminen
 • arvojen korvaaminen hasheilla

Tietoluokittelun yleinen katselmointi

Critical
High
Normal
Low

Tietoluokittelun toimivuutta ja johdonmukaisuutta organisaatiossa kokonaisuutena tarkastalleen säännöllisesti.

Tietoluokittelun periaatteiden tulisi olla yhdenmukaisia koko organisaatiossa, jotta kaikilla on yhtenäinen ymmärrys suojausvaatimuksista ja yhtä kriittiselle tiedolle toteutetaan yhtä kattava suojaus.

Turvallista hävittämistä edellyttävien tietovälineiden merkitseminen

Critical
High
Normal
Low

Turvallista hävittämistä edellyttävien tietovälineiden tunnistamiseen ja merkitseen on olemassa sovitut menettelyt.

Luottamuksellisten tietojen tunnistaminen

Critical
High
Normal
Low

Organisaatiolla täytyy olla toimintatapa uusien luottamuksellista tietoa sisältävien tietoaineistojen tunnistamiseen niiden vastaanotto tai luontivaiheessa.

Luottamuksellisia tietoja sisältäville tietoaineistoille tulee määrittää säilytysaika, jonka jälkeen tiedot poistetaan tai arkistoidaan.