Digiturvamalli

Virtualisointi

Teema-alueen vaatimukset

Teeman tehtävien osa-alueet

No items found.

Virtualisointi

Vaatimuskategoriaan liittyvät vaatimukset

No items found.

Esimerkkejä vaatimuksiin liittyvistä tehtävistä

Klikkaa itsesi yksittäisen vaatimuksen näkymään nähdäksesi kaikki kohtaan liittyvät sisällöt.

No items found.

Virtualisointi

Tämän vaatimuksen toteuttamiseen liittyvät tehtävät

Alla näet tehtäviä, joiden avulla Digiturvamallissa tämän vaatimuksen toteutusta vastuutetaan ja jalkautetaan. Klikkaa itsesi tehtävän sivulle lukeaksesi toteutuksesta tarkemmin.

Verkon suojausjärjestelmien valinta ja käyttö

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Kyberrikolliset voivat hyödyntää konfigurointivirheitä tai teknisiä haavoittuvuuksia sovelluksissa, palomuureissa tai verkoissa päästäkseen käsiksi tietoihimme.

Organisaation on käytettävä defense-in-depth -tekniikoita verkkohyökkäyksiltä suojautumiseen, niiden havaitsemiseen sekä niihin vastaamiseen. Tekniikoiden pitäisi soveltua niin fyysisten, loogisten kuin hallinnollisten kontrollien valvontaan.

Verkon asetusten yhdenmukaisuuden tarkistaminen virtuaalisten ja fyysisten verkkojen välillä

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Ympäristöissä, joissa on virtuaalisia ja fyysisiä kerroksia, verkkokäytäntöjen epäjohdonmukaisuus voi aiheuttaa esimerkiksi järjestelmäkatkoksia tai viallisen kulunvalvonnan.

Organisaation on varmistettava, että virtuaalisten verkkojen määritykset ovat fyysisten verkkojen määrityskäytäntöjen mukaisia. Verkkomäärityksen tulee vastata käytäntöjä riippumatta siitä, mitä keinoja määritykseen käytetään.

Korkean riskin verkkoympäristöjen arkkitehtuurin visualisointi

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Organisaation on piirrettävä auki korkean riskitason verkkoympäristöt. Piirroksesta olisi käytävä ilmi:

 • Verkkokomponentit (fyysiset ja loogiset)
 • Hypervisorit, palvelimet, verkot ja muut relevantit elementit
 • Tiedon virtaus eri komponenttien välillä
 • Eri verkkoalueet ja niihin liittyvät käytännöt
 • Liitokset eri verkkoympäristöjen välillä

Tietosiirron turvaaminen siirryttäessä pilviympäristöjen käyttöön

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Organisaation on käytettävä turvallisia ja salattuja yhteyksiä siirrettäessä servereitä, palveluita, sovelluksia tai tietoja pilviympäristöön. Yhteyksissä saa käyttää vain uusimpia versioita ja hyväksyttyjä protokollia.

Virtualisointipolitiikka

Dokumentoi

Ohjeista

Luo menettely

Vastuuta toteutus

Organisaatiolla on oltava selkeät toimintalinjaukset, joilla kehitetään virtualisointiturvallisuutta. Politiikka on tarkistettava ja päivitettävä vähintään vuosittain.

Virtualistointipolitiikassa olisi huomioitava vähintään:

 • Virtuaalikoneiden elinkaarenhallinta
 • Virtuaalikoneiden kuvakkeiden ja tilannekuvien varastoinnin rajoittaminen
 • Varmuuskopiointi ja viansietokyky
 • Virtuaalikoneiden merkitseminen riskitason perusteella
 • Muutoksenhallintaprosessi virtuaalikoneiden kuvakkeiden luomiseen, varastointiin ja käyttöön
 • Palomuurien käyttö virtuaalikoneryhmien erottamiseen toisistaan
No items found.

Verkon suojausjärjestelmien valinta ja käyttö

Critical
High
Normal
Low

Kyberrikolliset voivat hyödyntää konfigurointivirheitä tai teknisiä haavoittuvuuksia sovelluksissa, palomuureissa tai verkoissa päästäkseen käsiksi tietoihimme.

Organisaation on käytettävä defense-in-depth -tekniikoita verkkohyökkäyksiltä suojautumiseen, niiden havaitsemiseen sekä niihin vastaamiseen. Tekniikoiden pitäisi soveltua niin fyysisten, loogisten kuin hallinnollisten kontrollien valvontaan.

Verkon asetusten yhdenmukaisuuden tarkistaminen virtuaalisten ja fyysisten verkkojen välillä

Critical
High
Normal
Low

Ympäristöissä, joissa on virtuaalisia ja fyysisiä kerroksia, verkkokäytäntöjen epäjohdonmukaisuus voi aiheuttaa esimerkiksi järjestelmäkatkoksia tai viallisen kulunvalvonnan.

Organisaation on varmistettava, että virtuaalisten verkkojen määritykset ovat fyysisten verkkojen määrityskäytäntöjen mukaisia. Verkkomäärityksen tulee vastata käytäntöjä riippumatta siitä, mitä keinoja määritykseen käytetään.

Tietosiirron turvaaminen siirryttäessä pilviympäristöjen käyttöön

Critical
High
Normal
Low

Organisaation on käytettävä turvallisia ja salattuja yhteyksiä siirrettäessä servereitä, palveluita, sovelluksia tai tietoja pilviympäristöön. Yhteyksissä saa käyttää vain uusimpia versioita ja hyväksyttyjä protokollia.

Korkean riskin verkkoympäristöjen arkkitehtuurin visualisointi

Critical
High
Normal
Low

Organisaation on piirrettävä auki korkean riskitason verkkoympäristöt. Piirroksesta olisi käytävä ilmi:

 • Verkkokomponentit (fyysiset ja loogiset)
 • Hypervisorit, palvelimet, verkot ja muut relevantit elementit
 • Tiedon virtaus eri komponenttien välillä
 • Eri verkkoalueet ja niihin liittyvät käytännöt
 • Liitokset eri verkkoympäristöjen välillä

Virtualisointipolitiikka

Critical
High
Normal
Low

Organisaatiolla on oltava selkeät toimintalinjaukset, joilla kehitetään virtualisointiturvallisuutta. Politiikka on tarkistettava ja päivitettävä vähintään vuosittain.

Virtualistointipolitiikassa olisi huomioitava vähintään:

 • Virtuaalikoneiden elinkaarenhallinta
 • Virtuaalikoneiden kuvakkeiden ja tilannekuvien varastoinnin rajoittaminen
 • Varmuuskopiointi ja viansietokyky
 • Virtuaalikoneiden merkitseminen riskitason perusteella
 • Muutoksenhallintaprosessi virtuaalikoneiden kuvakkeiden luomiseen, varastointiin ja käyttöön
 • Palomuurien käyttö virtuaalikoneryhmien erottamiseen toisistaan