Ilmainen e-kirja: NIS2 haltuun hyödyntäen ISO 27001 -käytäntöjä
Lataa e-kirja

Prosessi teknisten haavoittuvuuksien käsittelyyn

Critical
High
Normal
Low

Organisaatio on määritelly prosessin, jonka perusteella tunnistetut tekniset haavoittuvuudet käsitellään.

Osa haavoittuvuuksista voidaan korjata suoraan, mutta merkittäviä vaikutuksia omaavat haavoittuvuudet tulisi dokumentoida myös tietoturvahäiriöinä. Merkittäviä vaikutuksia omaavan haavoituvuuden tunnistamisen jälkeen:

  • yksilöidään haavoittuvuuteen liittyvät riskit ja tarvittavat toimenpiteet (esim. järjestelmän paikkaus tai muut hallintatehtävät)
  • aikataulutetaan tarvittavat toimenpiteet
  • dokumentoidaan kaikki toimenpiteet
Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
12.6.1: Management of technical vulnerabilities
ISO 27001
14.2.1: Secure development policy
ISO 27001

Teknisten haavoittuvuuksien tiedotuksen seuranta

Critical
High
Normal
Low

Organisaatio seuraa tiedotteita käytössä olevien tietojärjestelmien teknisistä haavoittuvuuksista. Kun relevantteja teknisiä haavoittuvuuksia havaitaan, organisaatio ryhtyy toimiin suunnitellun toimintamallin mukaisesti.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
50: Teknisten haavoittuvuuksien seuranta
2.1 (MIL1): Reduce Cybersecurity Vulnerabilities
C2M2
No items found.