Ilmainen e-kirja: NIS2 haltuun hyödyntäen ISO 27001 -käytäntöjä
Lataa e-kirja

Ohjeistukset ja ilmoitusprosessi häiriöiden ilmoittamiseen henkilöstölle

Critical
High
Normal
Low

Häiriöiden ilmoittamiseen ylläpidetään prosessia, joka auttaa henkilöstöä ilmoittamaan häiriöistä tehokkaasti ja johdonmukaisesti.

Häiriönä ilmoitettavia asioita ovat mm.:

  • luvaton pääsy tietoihin / tiloihin
  • tietoturvaohjeiden vastainen toiminta
  • epäilty tietoturvaongelma (esim. tietojenkalastelu, haittaohjelmatartunta)
  • tietojärjestelmän käyttökatko
  • tietojen tuhoutuminen / muuttuminen vahingossa tai tahallaan
  • kadonnut tai varastettu laite
  • vaarantunut salasana
  • kadonnut fyysinen tunniste (esim. avaimenperä, älykortti, älytarra)
  • epäilty tietoturvaheikkous (esim. käytetyssä tietojärjestelmässä tai muissa toimintatavoissa)

Henkilöstön ohjeissa korostetaan velvollisuutta raportoida tietoturvahäiriöistä mahdollisimman pian sovitun prosessin mukaisesti. Ohjeistus kuvaa myös muun toiminnan häiriön tapauksessa (mm. virheilmoitusten ja muiden yksityiskohtien kirjaaminen ylös).

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
T06: Turvallisuuspoikkeamien hallinta
Katakri
24. Rekisterinpitäjän vastuu
GDPR
No items found.