Ilmainen e-kirja: NIS2 haltuun hyödyntäen ISO 27001 -käytäntöjä
Lataa e-kirja

Johdon sitoutuminen tietoturvan hallintaan ja hallintajärjestelmään

Critical
High
Normal
Low

Organisaation johdon on osoitettava sitoutumista tietoturvatyötä ja tietoturvallisuuden hallintajärjestelmää kohtaan. Johto sitoutuu:

  • määrittämään työn perusteena toimivat vaatimukset (esim. asiakasvaatimukset, lait ja asetukset tai standardit)
  • määrittämään tietoturvan hallintaan tarvittavat resurssit
  • viestimäään tietoturvallisuuden tärkeydestä
  • varmistamaan, että työllä saavutetaan halutut tulokset
  • edistämään tietoturvan jatkuvaa parantamista

Johto päättää lisäksi tietoturvan hallintajärjestelmän soveltamisalan ja kirjaa päätöksen ylös hallintajärjestelmän kuvaukseen. Tämä tarkoittaa, rajataanko esimerkiksi joitain osia organisaation toiminnasta tai hallinnoimasta tiedosta pois hallintajärjestelmän piiristä, vai koskeeko se organisaation kaikkea tietoa / toimintaa.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
24. Rekisterinpitäjän vastuu
GDPR
7.2.1: Management responsibilities
ISO 27001
No items found.