Ilmainen e-kirja: NIS2 haltuun hyödyntäen ISO 27001 -käytäntöjä
Lataa e-kirja

Uhkatiedustelun tavoitteet ja tietoturvauhkiin liittyvän tiedon kerääminen

Critical
High
Normal
Low

Organisaatio toteuttaa uhkatiedustelua keräämällä tietoa toimintaansa liittyvistä tietoturvauhkista ja niiltä suojautumisesta. Tavoitteena on kasvattaa tietoisuutta uhkaympäristöstä, jotta omaa suojaustasoa voidaan paremmin arvioida ja riittävät hallintakeinot toteuttaa.

Uhkatiedustelutiedon keräämisessä on huomioitava kaikki kolme tasoa:

  • strateginen uhkatiedustelu (mm. tieto kasvavista hyökkääjä- ja hyökkäystyypeistä)
  • taktinen uhkatiedustelu (mm. tieto hyökkäyksissä käytetyistä työkaluista ja teknologioista)
  • operatiivinen uhkatiedustelu (mm. yksityiskohdat tietyistä hyökkäyksistä)

Uhkatiedusteluun liittyvien periaatteiden tulisi sisältää:

  • tavoitteiden asettaminen uhkatiedustelulle
  • uhkatiedustelussa käytettävien tietolähteiden tunnistaminen, tarkistaminen ja valinta
  • uhkatiedustelutiedon kerääminen
  • tiedon käsittely analyysiä varten (mm. kääntäminen, formatointi, tiivistäminen)
Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
5.7: Uhkatiedon seuranta
ISO 27001
77: Menettely toimintaympäristön seuraamiseen

Uhkatiedustelutiedon jakaminen

Critical
High
Normal
Low

Organisaation on jaettava uhkatiedustelutietoa muiden organisaatioiden kanssa molemminsuuntaisesti uhkatietoisuuden parantamiseksi.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
5.7: Uhkatiedon seuranta
ISO 27001
77: Menettely toimintaympäristön seuraamiseen
No items found.