Ilmainen e-kirja: NIS2 haltuun hyödyntäen ISO 27001 -käytäntöjä
Lataa e-kirja

Laitteiston turvallinen ja harkittu sijoittaminen

Critical
High
Normal
Low

Esimerkiksi tietojenkäsittelyyn käytettävät, sekä muut tärkeät laitteistot, olisi asetettava tiloihin turvallisesti ja harkitusti. Sijoittelun avulla tulee rajoittaa luvatonta pääsyä laitteille.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
Toiminnan jatkuvuuden hallinta
Katakri
F08: Toiminnan jatkuvuuden varmistaminen
Katakri

Hälytysjärjestelmät laitteiston ympäristöolosuhteille

Critical
High
Normal
Low

Hälytysjärjestelmien avulla tarkkaillaan tärkeimpien ympäristöolosuhteiden (esim. lämpötila ja kosteus) tasoa, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti tietojenkäsittelylaitteistojen toimintaan.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
11.2.1: Equipment siting and protection
ISO 27001
11.2.2: Supporting utilities
ISO 27001

Salamasuojaus

Critical
High
Normal
Low

Kaikkiin rakennuksiin ja kaikkiin saapuviin voimalinjoihin ja ulkoisiin viestintälinjoihin on asennettu salamasuojaus.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
11.2.1: Equipment siting and protection
ISO 27001
7.8: Laitteiden sijoitus ja suojaus
ISO 27001

Sähkömagneettisen tietovuodon hallinta

Critical
High
Normal
Low

Sähköiset laitteet kuten kaapelit, näyttöpäätteet, kopiokoneet, tabletit ja älypuhelimet vuotavat sähkömagneettista säteilyä, josta on oikealla laitteistolla mahdollista selvittää alkuperäinen lähetetty tieto - vaikkapa syötetty käyttäjätunnus ja salasana.

Toimitilan rakenteissa olevat aukot (ikkunat, ovet, ilmastointi) suojataan, jotta ne eivät päästä säteilyä ulos. Lisäksi luottamuksellista tietoa käsittelevät laitteet sijoitetaan niin, että sähkömagneettisesta vuodosta johtuva tietovuotoriski pidetään mahdollisimman pienenä.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
11.1.3: Securing offices, rooms and facilities
ISO 27001
11.2.1: Equipment siting and protection
ISO 27001
No items found.