Ilmainen e-kirja: NIS2 haltuun hyödyntäen ISO 27001 -käytäntöjä
Lataa e-kirja

Kriittisten ympäristöjen eriyttäminen

Critical
High
Normal
Low

Eristetään ympäristöt, joissa seuraukset voivat olla erittäin vahingollisia.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
13.1.3: Segregation in networks
ISO 27001
PR.AC-5: Network integrity
NIST

Verkkoalueet ja verkon rakenteellisesti turvallinen suunnittelu

Critical
High
Normal
Low

Organisaation verkoille on määritelty omistaja. Omistaja vastaa verkon rakenteen suunnittelusta ja sen dokumentoinnista.

Verkon suunnittelussa käytetään tarpeen mukaan erillisiä verkkoalueita. Verkkoalueet voivat olla määritelty mm.:

  • luottamustason (esim. julkinen, työasemat, palvelin)
  • organisaatioyksiköiden (esim. HR, taloushallinto)
  • tai jonkin yhdistelmän mukaan (esim. palvelimen verkkoalue, joka on yhdistetty useisiin organisaatioyksiköihin)

Eriyttäminen voidaan toteuttaa joko fyysisesti erillisillä verkoilla tai loogisesti erillisillä verkoilla.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
13.1.3: Segregation in networks
ISO 27001
PR.AC-5: Network integrity
NIST
No items found.