Vakiomallien määrittäminen turvallisille konfiguraatioille

Critical
High
Normal
Low

Organisaation tulee pystyä valvomaan, että laitteita, tietojärjestelmiä sekä verkkoja ylläpidetään määriteltyjen konfiguraatioiden (ml. turvallisuusominaisuudet) mukaisina sekä käyttöönottovaiheessa että koko elinkaarensa ajan.

Tätä varten organisaatio on määritellyt vakiomallit laitteiden, tietojärjestelmien sekä verkkojen turvallisille konfiguraatioille. Vakiomalleja määritettäessä huomioidaan:

 • julkisesti saatavilla olevia ohjeita (esim. mallit toimittajilta ja riippumattomilta turvallisuusorganisaatioilta)
 • eri omaisuudelta tarvittava suojataso
 • liittyvien tietoturvavaatiusten täyttäminen
 • konfiguraatioiden toteutettavuus ja soveltuvuus organisaation toimintaan

Vakiomallit tulee tarkistaa säännöllisesti ja päivittää, kun merkittäviin uusiin uhkiin tai haavoittuvuuksiin on reagoitava tai uusia ohjelmisto- tai laiteversioita julkaistaan.

Seuraavat seikat tulee ottaa huomioon vakiomalleja määriteltäessä:

 • pääkäyttäjätason oikeuksien määrä minimoidaan
 • tarpeettomat käyttöoikeudet poistetaan käytöstä
 • tarpeettomat toiminnot ja palvelut poistetaan käytöstä
 • pääsyä tehokkaisiin apuohjelmiin ja tärkeisiin asetuksiin valvotaan tarkasti
 • kellot synkronoidaan
 • toimittajan oletussalasanat muutetaan välittömästi ja turvallisuuteen liittyvät asetukset tarkistetaan
 • aikakatkaisutoimintoja käytetään tarvittaessa (esim. automaattinen uloskirjautuminen)
 • lisenssivaatimuksia noudatetaan
Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
8.9: Konfiguraationhallinta
ISO 27001
1.3 (MIL1): Manage IT and OT Asset Configuration
C2M2
No items found.