Merkittävien tietoturvaan vaikuttavien muutosten arviointiprosessi ja dokumentointi

Critical
High
Normal
Low

Järjestelmällisessä turvallisuustyössä merkittävien muutosten vaikutukset on arvioitava ennakkoon ja muutokset toteutettava systemaattisesti. Tahattomien muutosten seuraukset on arvioitava ja pyrittävä lieventämään mahdollisia haittavaikutuksia.

Merkittäviä muutoksia voivat olla mm. organisaatioon, toimintaympäristöön, liiketoimintaprosesseihin sekä tietojärjestelmiin kohdistuvat muutokset. Muutoksia voidaan tunnistaa mm. johdon katselmuksissa sekä muuten toiminnan ohessa.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
12.1.2: Change management
ISO 27001
PR.IP-3: Configuration change control processes
NIST
No items found.