Ilmainen e-kirja: NIS2 haltuun hyödyntäen ISO 27001 -käytäntöjä
Lataa e-kirja

Havaittujen poikkeamien käsittelyprosessi ja dokumentointi

Critical
High
Normal
Low

Tietoturvan hallintajärjestelmän näkökulmasta poikkeamat ovat tilanteita, joissa:

  • organisaatioon kohdistuviin tietoturvavaatimuksiin ei löydy vastinetta hallintajärjestelmästä
  • hallintajärjestelmässä määritellyt menettelyt, tehtävät tai ohjeistukset eivät toteudu organisaation arjen toiminnassa

Systemaattisessa tietoturvatyössä kaikki havaitut poikkeamat on dokumentoitava. Poikkeaman käsittelemiseksi organisaation on määritettävä ja toteutettava parannukset, joilla poikkeama korjataan.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
10.2: Poikkeamat ja korjaavat toimenpiteet
ISO 27001
23: Häiriöiden- ja poikkeamienhallintaprosessi
No items found.