Tietoturvamittarien määrittely ja dokumentointi

Critical
High
Normal
Low

Organisaatio arvioi tietoturvan tasoa ja tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän tehokkuutta säännöllisesti.

Organisaatio on määrittänyt:

  • seurattavat mittarit, joilla saadaan vertailtavissa olevia tuloksia tietoturvan kehittymisestä
  • vastuuhenkilöt mittareiden seurannalle
  • tavat, aikataulun ja henkilöt mittareiden katselmointiin ja arviointiin
  • tavat mittareiden ja niihin liittyvien arviointien dokumentointiin

Tehokkaita mittareita tulisi pystyä käyttämään heikkouksien tunnistamiseen, resurssien parempaan kohdistamiseen sekä oman onnistumisen / epäonnistumisen arviointiin.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
7.2.1: Management responsibilities
ISO 27001
4 luku, 13 §: Tietoaineistojen ja tietojärjestelmien tietoturvallisuus
TiHL
No items found.