Johdon katselmusten toteuttaminen ja dokumentointi

Critical
High
Normal
Low

Ylimmän johdon on katselmoitava organisaation tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä suunnitelluin aikavälein varmistaakseen, että se on edelleen soveltuva, asianmukainen ja vaikuttava.

Johdon katselmuksessa on käsiteltävä ja kommentoitava vähintään seuraavien asioiden tilaa:

  • aiempien johdon katselmusten vuoksi käynnistettyjen parannusten (tai muiden toimenpiteiden) tilanne
  • tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän kannalta olennaisten tulevat muutokset
  • tietoturvan hallintajärjestelmän suorituskyky (häiriöt, mittarointi, auditointien tulokset ja johdon määrittelemien tietoturvatavoitteiden täyttyminen)
  • sidosryhmien antama palaute tietoturvasta
  • riskien arviointi- ja käsittelyprosessin toiminta

Katselmusten suorittamisesta ja tuloksista on ylläpidettävä dokumentoitua tietoa.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
18.1.1: Identification of applicable legislation and contractual requirements
ISO 27001
ID.GV-3: Legal and regulatory requirements
NIST
No items found.