Yksityiskohtaiset kuvaukset toteutetuista turvatoimenpiteistä tarjottaviin pilvipalveluihin liittyvissä sopimuksissa

Critical
High
Normal
Low

Kun organisaatio tarjoaa asiakkailleen pilvipalveluita, tulee palveluntarjoajan ja asiakkaan välisessä sopimuksessa määritellä selkeästi tietoturvan varmistamiseksi toteutetut tekniset ja organisatoriset toimenpiteet.

Sopimuksessa tulee myös mainita, että tietoja ei käsitellä muuhun tarkoitukseen kuin rekisterinpitäjän ohjeiden mukaisesti.

Pilvipalveluita tarjoaessaan palveluntarjoajan tulee olla läpinäkyvä tietoturvatoimenpiteistään sopimuksen solmimisprosessin aikana. Asiakkaan vastuulla on kuitenkin viime kädessä varmistaa, että palveluntarjoajan toteuttamat toimenpiteet täyttävät sen velvoitteet.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
A.11.11: Contract measures
ISO 27018
15: Suhteet toimittajiin
ISO 27017

Käytettyihin pilvipalveluihin liittyvien tietoturvaroolien ja -vastuiden vahvistaminen

Critical
High
Normal
Low

Kun organisaatio käyttää pilvipohjaista tietojärjestelmää, organisaation tulee ymmärtää ja vahvistaa siihen liittyvät tietoturvaroolit ja -vastuut palvelusopimuksen mukaisesti.

Näihin voi kuulua esimerkiksi seuraaviin vastuisiin liittyviä tehtäviä:

  • Suojaus haittaohjelmilta
  • Kryptografiset ohjaimet
  • Varmuuskopiointi
  • Haavoittuvuuden ja tapausten hallinta
  • Vaatimustenmukaisuus ja turvallisuustestaus
  • Tunnistus, identiteetin ja käyttöoikeuksien hallinta
Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
15: Suhteet toimittajiin
ISO 27017
15.1: Tietoturvallisuus toimittajasuhteissa
ISO 27017
No items found.