Ilmainen e-kirja: NIS2 haltuun hyödyntäen ISO 27001 -käytäntöjä
Lataa e-kirja

Prosessit tarjottuihin digipalveluihin liittyvien tietoturvatapahtumien raportoimiseksi

Critical
High
Normal
Low

Pilvipalveluita tarjoaessaan organisaatiolla tulee olla suunnitellut prosessit tai menettelyt:

  • miten pilvipalvelun asiakas raportoi tietoturvatapahtumasta organisaatiolle
  • miten organisaatio raportoi tietoturvatapahtumista pilvipalveluasiakkaille
  • miten pilvipalvelun asiakas voi seurata aiemmin raportoidun tietoturvatapahtuman tilaa
Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
ID.RA-3: Threat identification
NIST
DE.DP-4: Event detection
NIST
No items found.