Ilmainen e-kirja: NIS2 haltuun hyödyntäen ISO 27001 -käytäntöjä
Lataa e-kirja

Tietoturvauhkiin liittyvän tiedon säännöllinen analysointi ja hyödyntäminen

Critical
High
Normal
Low

Organisaatio toteuttaa uhkatiedustelua analysoimalla ja hyödyntämällä kerättyä tietoa toimintaansa liittyvistä tietoturvauhkista ja niiltä suojautumisesta.

Kerätyn uhkatiedustelutiedon analysoinnissa ja hyödyntämisessä on huomioitava seuraavat asiat:

  • analysoidaan, kuinka uhkatiedustelutieto liittyy omaan toimintaamme
  • analysoidaan, kuinka relevanttia uhkatiedustelutieto on toiminnallemme
  • viestitään ja jaetaan tietoa ymmärrettävässä muodossa relevanteille henkilöille
  • hyödynnettään uhkatiedustelun löydöksiä teknisten suojausten, käytettyjen teknologioiden sekä tietoturvallisuuden testaustapojen riittävyyden analysointiin
Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
5.7: Uhkatiedon seuranta
ISO 27001
23: Häiriöiden- ja poikkeamienhallintaprosessi

Uhkatiedustelutiedon jakaminen

Critical
High
Normal
Low

Organisaation on jaettava uhkatiedustelutietoa muiden organisaatioiden kanssa molemminsuuntaisesti uhkatietoisuuden parantamiseksi.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
5.7: Uhkatiedon seuranta
ISO 27001
77: Menettely toimintaympäristön seuraamiseen
No items found.