Häiriöhallinnan vastuutiimin nimeäminen

Critical
High
Normal
Low

Organisaatio huolehtii siitä, että häiriöhallintaan on nimetty selkeät vastuuhenkilöt, jotka vastaavat esimerkiksi häiriöiden ensimmäisen tason käsittelystä.

Häiriöiden hallinnasta vastaavia henkilöitä on ohjeistettava ja koulutettava, jotta he ymmärtävät organisaation prioriteetit tietoturvahäiriöiden käsittelyssä.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
16.1.3: Reporting information security weaknesses
ISO 27001
16.1.2: Reporting information security events
ISO 27001

Jatkuvuussuunnittelmien säännöllinen testaus ja katselmointi

Critical
High
Normal
Low

Organisaation tulisi säännöllisesti, vähintään vuosittain, testata ja katselmoida tietoturvallisuuden jatkuvuuteen liittyviä suunnitelmia, jotta voidaan varmistaa, että ne ovat päteviä ja vaikuttavia epäsuotuisissa tilanteissa.

Jatkuvuussuunnitelmien testaukseen osallistetaan tarvittaessa kullekin suunnitelmalle kriittiset sidosryhmät.

Lisäksi toiminnan merkittävissä muutostilanteissa tulisi uudelleenarvioida jatkuvuussuunnitelmien sekä niihin liittyvien hallintamekanismien riittävyyttä.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
17.1.3: Verify, review and evaluate information security continuity
ISO 27001
ID.SC-5: Response and recovery
NIST
No items found.