Ilmainen e-kirja: NIS2 haltuun hyödyntäen ISO 27001 -käytäntöjä
Lataa e-kirja

Tietoturvatavoitteiden määrittely ja dokumentointi

Critical
High
Normal
Low

Organisaation johto asettaa tietoturvatavoitteet. Tietoturvatavoitteet täyttävät seuraavat vaatimukset:

  • ne ottavat huomioon soveltuvat tietoturva- ja tietosuojavaatimukset sekä riskien arvioinnin ja käsittelyn tulokset
  • ne viestitään selvästi tietoturvan ja tietosuojan avainhenkilöille, henkilöstölle sekä muille oleellisille sidosryhmille
  • niitä päivitetetään tarvittaessa (esim. riskimaiseman muuttuessa tai määräajoin tavoitteiden täyttyessä)
  • ne on dokumentoitu ja ovat (jos mahdollista) mitattavissa

Tietoturvatavoitteiden dokumentoinnin yhteydessä määritellään lisäksi tarvittavat ylätason toimenpiteet, resurssit, vastuuhenkilöt, aikataulu sekä tavat tulosten arviointiin, jotta tavoitteet saavutetaan.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
5.1.1: Policies for information security
ISO 27001
ID.BE-3: Organizational mission
NIST

Tietoturvapolitiikka-raportin julkaisu, tiedottaminen ja ylläpito

Critical
High
Normal
Low

Organisaatiolla on ylimmän johdon laatima ja hyväksymä tietoturvapolitiikka. Politiikka sisältää ainakin seuraavat asiat:

  • perustan organisaation tietoturvatavoitteiden asettamiselle
  • sitoutumisen tietoturvallisuutta koskevien vaatimusten täyttämiseen
  • sitoutumisen tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän jatkuvaan parantamiseen

Lisäksi tehtävän omistaja varmistaa, että:

  • tietoturvapolitiikka soveltuu organisaation toiminta-ajatukseen
  • politiikka on tiedotettu koko organisaatiolle
  • politiikka on tarvittaessa sidosryhmien saatavilla
Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
T01: Turvallisuusperiaatteet
Katakri
5.1.2: Review of the policies for information security
ISO 27001
No items found.