Tietoja käsittelevien kumppanien listaus ja omistajien nimeäminen

Critical
High
Normal
Low

Organisaation on ylläpidettävä listaa kumppaneista, joilla on pääsy luottaumuksellisiin tietoihin. Järjestelmätoimittajat sekä henkilötietojen käsittelijät listataan erillään muista sidosryhmistä, koska heillä on aktiivinen rooli tietojen käsittelyssä.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
28. Henkilötietojen käsittelijä
GDPR
44. Siirtoja koskeva yleinen periaate
GDPR

Asiakasryhmien dokumentointi, joiden tietoja organisaatio käsittelee

Critical
High
Normal
Low

Organisaation on määritettävä

  • tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän kannalta olennaiset sidosryhmät
  • näiden sidosryhmien asettamat tietoturvallisuutta koskevat vaatimukset

Organisaation toiminnalle tärkeät asiakasryhmät tai yksittäiset merkittävät asiakkaat ovat yleensä yksi tärkeimmistä sidosryhmistä myös tietoturvallisuuden näkökulmasta. Muita sidosryhmiä tarkastellaan muiden tehtävien kautta.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
CLD 6.3: Relationship between cloud service customer and cloud service provider
ISO 27017
CLD 6.3.1: Shared roles and responsibilities within a cloud computing environment
ISO 27017

Muiden sidosryhmien dokumentointi

Critical
High
Normal
Low

Organisaation on määritettävä

  • tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän kannalta olennaiset sidosryhmät
  • näiden sidosryhmien asettamat tietoturvallisuutta koskevat vaatimukset

Tietojärjestelmätoimittajia sekä henkilötietojen käsittelijöitä tarkastellaan muiden tehtävien kautta.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
HAL-04.6: Suojattavat kohteet - sidosryhmät
Julkri
HAL-05: Vaatimukset
Julkri
No items found.