Tietoluokkien merkitsemistapojen määrittely ja ohjeistaminen

Critical
High
Normal
Low

Tiedon merkitsemistavat on määritelty, ne ovat helposti tunnistettavia ja ne kattavat sekä fyysiset että sähköiset tiedot ja omaisuudet. Merkinnästä tulee käydä ilmi, miltä osin asiakirja on salassa pidettävä ja mihin salassapito perustuu. Henkilöstöä ohjeistetaan merkintöjen tekemisestä.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
8.2.1: Classification of information
ISO 27001
8.2.2: Labelling of information
ISO 27001

Turvallista hävittämistä edellyttävien tietovälineiden merkitseminen

Critical
High
Normal
Low

Turvallista hävittämistä edellyttävien tietovälineiden tunnistamiseen ja merkitseen on olemassa sovitut menettelyt.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
8.2.2: Labelling of information
ISO 27001
8.3.2: Disposal of media
ISO 27001
No items found.