Toimittajasopimusten nykytilan dokumentointi

Critical
High
Normal
Low

Kaikkien tietojen käsittelyyn suorasti tai välillisesti osallistuvien kumppanien kanssa laaditaan toimittajasopimus. Tavoitteena on varmistaa, että organisaation ja toimittajan välillä ei ole väärinymmärryksiä osapuolten velvoitteista tietoturvavaatimusten täyttämisessä.

Organisaatio sisällyttää toimittajasopimukseen tarvittaessa seuraavat asiat:

  • toimittajan käyttämät tiedot (ja tiedon mahdollinen luokitus) sekä tietoihin pääsyn saava henkilöstö
  • tiedon hyväksyttävän käytön säännöt
  • tietoja käsittelevän henkilöstön salassapitovelvollisuus
  • työnjako viranomaisvaatimusten täyttämisessä
  • sopimusosapuolten hallintatehtävät tietoturvaan liittyen (esim. pääsynhallinta, valvonta)
  • häiriöiden ilmoittaminen ja korjaaminen
  • vaatimukset toimittajan alihankkijoiden käytölle
  • lupa auditoida sopimukseen liittyvät toimittajan prosessit ja hallintakeinot (ja puutteiden korjaaminen)
  • sitoutuminen tietojen palauttamiseen tai tuhoamiseen sopimuksen päättyessä
  • toimittajan vastuu noudattaa organisaation tietoturvakäytäntöjä
Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
28. Henkilötietojen käsittelijä
GDPR
15.1.3: Information and communication technology supply chain
ISO 27001

Minimivaatimukset kumppaniyrityksille saadakseen pääsy eri tasoiseen tietoon

Critical
High
Normal
Low

Digiturvan minimitasoa koskevat vaatimukset on määritetty luottamuksellista tietoamme käsittelevillä kumppaniyrityksille ja nämä on sisällytetty toimittajasopimuksiin. Vaatimukset vaihtelevat sen mukaan, kuinka kriittistä tietoa kumppani käsittelee.

Vaatimusten on järkevää koostua säännöistä ja käytännöistä, joita omassa organisaatiossanne noudatetaan. Voitte jaotella vaatimustasot matalan, keskitason ja korkean riskin toimittajiin.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
15.1.1: Information security policy for supplier relationships
ISO 27001
15.1.3: Information and communication technology supply chain
ISO 27001
No items found.