Kurinpitoprosessi tietoturvarikkomuksia varten

Critical
High
Normal
Low

Organisaatiomme on määritellyt toimenpiteet, joihin ryhdytään tietoturvarikkomustapauksissa. Nämä voidat sisältää mm. seuraavia vaiheita:

  • selvitetään, mitä tietoja vuodettiin ja miten vahingollista tämä oli
  • selvitetään, oliko teko tahallinen
  • selvitetään, mitä salassapitositoumuksessa oli sovittu toimenpiteiksi
  • päätetään, halutaanko asiaa viedä eteenpäin ja miten (esim. oikeudelliset toimet)
  • selvitetään, tarvitaanko ulkopuolista apua
Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
7.2.3: Disciplinary process
ISO 27001
PR.IP-11: Cybersecurity in human resources
NIST

Tietoturvahäiriöihin liittyvien todisteiden hallinta

Critical
High
Normal
Low

Organisaation on luotava toimintatavat, joiden avulla tunnistetaan, kerätään ja säilytetään tietoturvahäiriöihin liittyvä relevantti todistetieto. Todisteiden voi olla tarpeen olla kerätty tavalla, joka voidaan hyväksyä relevanteissa tuomioistuimissa tai muissa vastaavissa kurinpitoelimissä.

Todistemateriaaliin liittyen pitäisi pystyä osoittamaan mm.:

  • tietueet ovat täydellisiä, eikä niitä ole muokattu millään tavalla
  • kopiot sähköisistä todisteista ovat todennäköisesti identtisiä alkuperäisten kanssa
  • tietojärjestelmä, josta todisteita on kerätty, toimi oikein keräyshetkellä

Liittyvän henkilökunnan sekä työkalujen sertifiointia tai muita pätevyystodisteita voidaan lisäksi harkita sovellettavan todisteiden arvon vahvistamiseksi.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
5.28: Todisteiden kerääminen
ISO 27001
No items found.