Ilmainen e-kirja: NIS2 haltuun hyödyntäen ISO 27001 -käytäntöjä
Lataa e-kirja

Tietoluokkien dokumentointi tietoaineistoille

Critical
High
Normal
Low

Tietoaineistojen omistajat (tai liittyvän tieto-omaisuuden, kuten tietovarannon tai tietojärjestelmän) omistajat vastaavat tietoaineistojen luokitteluista ja luokittelun vastaavuudesta tietoluokkien määritelmiin.

Omistaja päivittää tietoluokittelua omaisuuden elinkaaren aikana sen arvon, arkaluonteisuuden ja kriittisyyden vaihtelun mukaisesti.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
T07: Tietojen luokittelu
Katakri
8.2.1: Classification of information
ISO 27001

Säilytysaikojen määrittäminen ja dokumentointi tietoaineistoille

Critical
High
Normal
Low

Säilytyksen rajoittaminen on yksi henkilötietojen käsittelyn periaatteista. Mikäli tietoaineiston säilytysajasta ei ole säädetty laissa, säilytysaikoja määritettäessä tulee huomioida esimerkiksi:

  • tietoaineiston alkuperäisen käyttötarkoituksen mukainen tarpeellisuus
  • luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön etujen, oikeuksien, velvollisuuksien ja oikeusturvan toteuttaminen ja todentaminen
  • sopimuksen tai muun yksityisoikeudellisen oikeustoimen oikeusvaikutus
  • vahingonkorvausoikeudelliset vanhentumisajat
  • rikosoikeudelliset vanhentumisajat

Kuvaa oma prosessinne säilytysaikojen oikeellisuuden arvioimiseen.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
5 luku, 21 §: Tietoaineistojen säilytystarpeen määrittäminen
TiHL
5. Henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet
GDPR

Tietoaineistojen omistajien nimeäminen

Critical
High
Normal
Low

Jokaiselle tietoaineistolle nimetään omistaja. Omistaja on vastuussa tieto-omaisuuden elinkaaresta ja vastaa kyseiseen omaisuuteen liittyvien hallintatehtävien toteuttamisesta.

Omistajan tehtäviin kuuluu mm.:

  • varmistaa omaisuuden dokumentointi
  • varmistaa omaisuuden asianmukainen suojaus
  • pääsyoikeuksien säännöllinen katselmointi
  • varmistaa tietojen asianmukainen käsittely, myös tietoja tuhottaessa

Omistaja voi delegoida osan tehtävistä eteenpäin, mutta vastuu säilyy omistajalla.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
T07: Tietojen luokittelu
Katakri
4 luku, 13 §: Tietoaineistojen ja tietojärjestelmien tietoturvallisuus
TiHL

Data Loss Prevention -käytäntöjen käyttö

Critical
High
Normal
Low

Data Loss Prevention (DLP) -käytäntöjen avulla voidaan suojata arkaluonteisia tietoja vahingossa tapahtuvalta tai tahalliselta paljastamiselta. Käytännöt voivat hälyttää esimerkiksi havaitessaan arkaluonteista tietoa (esim. henkilötunnuksia tai luottokorttinumeroita) sähköpostissa tai muussa tietojärjestelmässä, jonne ne eivät kuuluisi.

Organisaatio määrittelee päätelaitteisiin liittyvät DLP-käytännöt riskilähtöisesti, huomioiden käsiteltyjen tietoaineistojen tietoluokittelun.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
18.1.2: Intellectual property rights
ISO 27001
18.1.3: Protection of records
ISO 27001
No items found.