Yhteydenpito toimialakohtaisiin intressiryhmiin

Critical
High
Normal
Low

Organisaation tulee ylläpitää aktiivisesti yhteyksiä organisaation toimialaan liittyviin sidosryhmiin ja muihin merkittäviin tekijöihin, jotka liittyvät organisaation toimintaan ja turvallisuuteen.

Tavoitteena etenkin: 

  • lisätä tietoa parhaista käytännöistä ja pysyä ajan tasalla olennaisesta turvallisuustiedosta
  • varmistaa, että ymmärtämys tietoturvaympäristöstä on ajantasaista ja täydellistä
Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
6.1.4: Contact with special interest groups
ISO 27001
ID.RA-2: Cyber threat intelligence
NIST
No items found.