Kurinpitoprosessi tietoturvarikkomuksia varten

Critical
High
Normal
Low

Organisaatiomme on määritellyt toimenpiteet, joihin ryhdytään tietoturvarikkomustapauksissa. Nämä voidat sisältää mm. seuraavia vaiheita:

  • selvitetään, mitä tietoja vuodettiin ja miten vahingollista tämä oli
  • selvitetään, oliko teko tahallinen
  • selvitetään, mitä salassapitositoumuksessa oli sovittu toimenpiteiksi
  • päätetään, halutaanko asiaa viedä eteenpäin ja miten (esim. oikeudelliset toimet)
  • selvitetään, tarvitaanko ulkopuolista apua
Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
7.2.3: Disciplinary process
ISO 27001
PR.IP-11: Cybersecurity in human resources
NIST
No items found.