Ilmainen e-kirja: NIS2 haltuun hyödyntäen ISO 27001 -käytäntöjä
Lataa e-kirja

Digiturva-asioiden käsittely työsopimuksissa

Critical
High
Normal
Low

Työsopimuksissa eritellään työntekijän ja organisaation vastuut tietoturvallisuudesta.

Sopimuksen tulisi sisältää mm.:

  • työntekijän juridiset vastuut ja oikeudet, esim. tekijänoikeus- tai tietosuojalainsäädäntöön liittyvät vastuut
  • työntekijän vastuu ohjeiden noudattamisesta mm. laitteiston ja tiedon käyttöön ja tietojen luokitteluun liittyen
  • työntekijän tai vuokratyöntekijän vastuu muilta yrityksiltä tai muilta osapuolilta saadun tiedon käsittelyssä
  • toimenpiteet, jos työntekijä tai vuokratyöntekijä rikkoo organisaation turvallisuusvaatimuksia
  • työsuhteen päättymisen jälkeen jatkuvat velvollisuudet
Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
7.1.2: Terms and conditions of employment
7.3: Termination and change of employment
ISO 27001

Työsuhteen päättymisen jälkeen säilyvistä tietoturvavelvollisuuksista tiedottaminen

Critical
High
Normal
Low

Työsopimuksessa olisi eroteltava tietoturvavastuut ja -velvollisuudet, jotka jäävät voimaan työsuhteen päättymisen. Työntekijää muistutetaan vielä näistä työsuhteen päättyessä, jotta noudattamista voidaan varmistaa.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
7.3: Termination and change of employment
ISO 27001
7.3.1: Termination or change of employment responsibilities
ISO 27001

Työroolia vaihtaneiden henkilöiden koulutus

Critical
High
Normal
Low

Ennen pääsyoikeuksien myöntämistä järjestettävä koulutus koskee uusien työntekijöiden lisäksi niitä, jotka siirtyvät uusiin tehtäviin tai rooleihin, etenkin kun henkilön käyttämät tietojärjestelmät sekä työrooliin liittyvät tietoturvavaatimukset muuttuvat merkittävsti työroolin vaihdoksen myötä. Koulutus järjestetään ennen uuden työroolin muuttumista aktiiviseksi.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
7.3: Termination and change of employment
ISO 27001
7.3.1: Termination or change of employment responsibilities
ISO 27001
No items found.