Ilmainen e-kirja: NIS2 haltuun hyödyntäen ISO 27001 -käytäntöjä
Lataa e-kirja

Tietosuojakulttuurin mittaaminen ja kehittäminen organisaatiossa

Critical
High
Normal
Low

Tietosuojasta huolehtimisesta pyritään määrätietoisesti muodostamaan osa organisaatiokulttuuria ja tämän toteutumista arvioidaan säännöllisesti.

Organisaatio on lisäksi määritellyt selkeät toimintatavat, joilla henkilöstön asenteita tietosuojaa kohtaan mitataan (esim. kyselyt, testit). Mittauksen tulokset tulkitaan ja näiden perusteella muodostetaan selkeitä toimenpiteitä.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
68: Tietosuojan tila organisaatiossa
No items found.