Ilmainen e-kirja: NIS2 haltuun hyödyntäen ISO 27001 -käytäntöjä
Lataa e-kirja

Kaapelien suojaus

Critical
High
Normal
Low

Virta- ja tietoliikennekaaplien, jotka joko liikuttavat tietoa itsessään tai tukevat tiedonsiirtopalveluita, suojataan vahingolta, salakuuntelulta ja häirinnältä.

Kaapeloinnin turvallisuudessa olisi otettava huomioon mm. seuraavat seikat:

  • tietoliikennelinjojen olisi mahdollisuuksien mukaan oltava maanalaisia tai muuten riittävän suojattuja
  • sähkökaapelit olisi eristettävä tietoliikennekaapeleista, jotta vältytään häiriöiltä
  • panssarikaapeleiden, sähkömagneettisen suojauksen tai teknisen haravoinnin käyttö erittäin kriittisissä paikoissa
Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
11.2.3: Cabling security
ISO 27001
ID.BE-4: Dependencies and critical functions
NIST
No items found.