Digipalveluasiakkaiden hallinnoimien tietojen dokumentointi

Critical
High
Normal
Low

Tarjotessaan pilvipalveluita asiakkaille organisaation tulee tunnistaa ja listata asiakkaan hallitsemiin pilvipalveluihin liittyvät tiedot. Näillä viitataan ulkopuolisiin tietopankkeihin.

Organisaation on myös inventoitava pilvipalvelun tarjoamisen kautta luotuja tietoja. Organisaatio voi hallita niitä ja listata järjestelmädokumentaatiossa ulkoisten tietopankkien sijaan.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
8.1.1: Suojattavan omaisuuden luetteloiminen
ISO 27017
No items found.