Hälytyskäytäntöjen määrittely ja valvonta

Critical
High
Normal
Low

Usein turvallisuustyökalut tarjoavat tavan asettaa hälytyksiä (alert policies), kun organisaation ympäristössä tapahtuu jotain mahdollisesti vaarallista. Esim. Microsoft 365 -ympäristössä on sisäänrakennettuja hälytyskäytäntöjä, jotka pyrkivät varoittamaan pääkäyttäjäoikeuksien väärinkäytöstä, haittaohjelmista, mahdollisista sisäistä ja ulkoisista riskeistä sekä riskeistä tietoaineistojen turvallisuudelle.

Organisaation on tunnistettava tietoturvaan liittyvät tapahtumat tietojärjestelmissä sekä niiden toimintaan liittyvissä ympäristöissä. Näihin tapahtumiin liittyviin muutoksiin reagoimiseksi on luotava hälytyskäytännöt.

Hälytyskäytäntöjä on valvottava aktiivisesti ja niitä on muokattava kokemuksen perusteella.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
12.4.1: Event logging
ISO 27001
16.1.7: Collection of evidence

Peruspalvelujen testaus, vikasietoisuuden arviointi ja varmistus

Critical
High
Normal
Low

Peruspalvelujen (kuten sähkön, tietoliikenteen, vedenjakelun, viemäröinnin, lämmityksen, tuuletuksen ja ilmastoinnin) toimintaa seurataan, jotta voidaan varmistaa, että niiden kapasiteetti kattavan liiketoiminnan kasvun.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
11.1.4: Protecting against external and environmental threats
ISO 27001
11.2.2: Supporting utilities
ISO 27001

Tietojenkäsittely-ympäristön vikasietoisuuden varmistaminen ja testaaminen

Critical
High
Normal
Low

Organisaation on tunnistettava vaadittu saavutettavuustaso tarjoamilleen palveluille sekä niihin liittyville tietojärjestelmille ja muulle tietojenkäsittely-ympäristölle. Organisaation on suunniteltava järjestelmänsä ja toimintansa niin, että saavutettavuustaso voidaan täyttää. 

Vikasietoisen tietojenkäsittely-ympäristön suunnittelussa organisaation tulisi huomioida seuraavat tekijät:

  • vikasietoisten verkkojen käyttö
  • kahden maantieteellisesti erillisen datakeskuksen käyttö peilatuin tietokannoin
  • useiden rinnakkaisten ohjelmistokomponenttien käyttö automaattisella kuormituksen jaolla
  • duplikoitujen avainkomponenttien käyttö järjestelmissä (esim. CPU, kiintolevyt, muistit) tai verkoissa (esim. palomuurit, reitittimet, kytkimet)

Esimerkiksi tärkeissä tuotantojärjestelmissä järjestelmien vikasietoisuutta tulisi myös testata säännöllisesti, jotta varmistetaan sujuva vararatkaisuihin siirtymä vikatilanteissa.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
8.14: Tietojenkäsittelypalvelujen vikasietoisuus
ISO 27001

Kriittisten laitteiden tai verkkopalvelujen hankkiminen useaa reittiä

Critical
High
Normal
Low

Kun esimerkiksi tietoliikenneverkon vikasietoisuus on kriittistä, sitä voidaan parantaa entisestään hankkimalla verkon peruspalvelut useampaa reittiä ja useamman palveluntuottajan kautta.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
13.1.2: Security of network services
ISO 27001
ID.BE-4: Dependencies and critical functions
NIST
No items found.