Kannettavien tietokoneiden salaus

Critical
High
Normal
Low

Kannettavat tietokoneet on suojattu full-disk -salauksella.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
10.1.1: Policy on the use of cryptographic controls
ISO 27001
TEK-18.1: Etäkäyttö - tietojen ja tietoliikenteen salaaminen
Julkri

Varmuuskopioiden salaus

Critical
High
Normal
Low

Kun varmuuskopioiden luottamuksellisuus on tärkeää, varmuuskopiot suojataan salauksella. Varmuuskopioiden salaamisen tarve voi korostua, kun varmuuskopioita säilytetään fyysisessä sijainnissa, jonka turvallisuuskäytännöistä ei ole varmuutta.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
12.3: Backup
ISO 27001
10.1.1: Policy on the use of cryptographic controls
ISO 27001

Yleinen, riskilähtöinen salauspolitiikka

Critical
High
Normal
Low

Salausratkaisujen tarpeellisuudesta päättäminen nähdään osana kokonaisprosessia, johon sisältyvät riskien arviointi ja muiden hallintatehtävien määrittely.

Organisaatio on laatinut yleisen salauspolitiikan, jota noudatetaan aina tietoa suojattaessa salauksen avulla.

Salauspolitiikka määrittelee:

  • yleiset periaatteet salauksen hallintakeinojen käytölle koko organisaatiossa
  • tarvittavan salaustason määrittelytavat omaisuuden riskien arvioinnin perusteella
  • salauksen käytön mobiililaitteissa
  • tavat salausavainten suojaukseen ja salatun tiedon palauttamiseen avainten kadotessa
  • roolit ja velvollisuudet salaukseen liittyen
  • salauksen vaikutukset muihin tietoturvan hallintajärjestelmän tehtäviin
Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
I12: Salausratkaisut
Katakri
10.1.1: Policy on the use of cryptographic controls
ISO 27001

Käyttäjien salasanatietojen salaus

Critical
High
Normal
Low

Käytämme vahvaa salausta salasanojen siirron ja tallennuksen aikana kaikissa kehittämissämme palveluissa.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
9.4.2: Secure log-on procedures
ISO 27001
10.1.1: Policy on the use of cryptographic controls
ISO 27001

Siirrettävien tietovälineiden salaus

Critical
High
Normal
Low

Luottamuksellisen tiedon varastoimista siirrettävissä tietovälineissä pyritään välttämään. Kun siirrettäviä tietovälineitä käytetään luottamuksellisen tiedon siirtämiseen, käytetään asiallista suojausta (esim. koko levyn salausta pre-boot autentikoinnilla).

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
8.3.1: Management of removable media
ISO 27001
8.3.3: Physical media transfer
ISO 27001

Salaustapojen tarkistaminen ja riittävyyden arviointi

Critical
High
Normal
Low

Käytettäviä salaustapoja valittaessa olisi otettava huomioon mm. seuraavat seikat:

  • salauksen käyttökustannukset
  • salauksen taso (esim. salausalgoritmin tyyppi, voimakkuus ja laatu)
  • suojattavan omaisuuden arvo

Salaushallintakeinojen valinnassa harkitaan aina ulkoisten asiantuntijoiden neuvojen tarpeellisuutta.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
10.1.1: Policy on the use of cryptographic controls
ISO 27001
8.24: Salauksen käyttö
ISO 27001
No items found.