Suostumuksen edellytysten dokumentointi relevanteille käyttötarkoituksille

Critical
High
Normal
Low

Mikäli organisaatiomme toteuttaa henkilötietojen käsittelyä, jossa oikeusperusteena on rekisteröidyltä saatu suostumus, meidän on varmistettava suostumuksen edellytysten täyttyminen. Lainmukaisen suostumuksen edellytyksiä ovat:

  • Rekisterinpitäjän on pystyttävä osoittamaan, että rekisteröity on antanut suostumuksen henkilötietojensa käsittelyyn
  • Suostumuksen antamista koskeva pyyntö on esitettävä selvästi erillään muista asioista helposti ymmärrettävässä muodossa
  • Rekisteröity voi peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa ja on saanut ohjeet tämän tekemiseen ennen suostumuksen antamista
  • Suostumuksen peruuttamisen on oltava yhtä helppoa kuin sen antaminen

Tietosuojavastaava voi olla vastuussa suostumuksen edellytysten arvioinnista. Tärkeää on myös huomioida muuten, soveltuuko suostumus yleensäkin käsittelyn oikeusperusteeksi.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
7. Suostumuksen edellytykset
GDPR
17. Oikeus tietojen poistamiseen (”oikeus tulla unohdetuksi”)
GDPR

Suostumuksen edellytysten tarkastaminen

Critical
High
Normal
Low

Organisaation on säännöllisesti katselmoitava läpi tapansa suostumusten keräämiseen rekisteröidyiltä, jotta varmistetaan suostumuksen olevan yksiselitteinen ja täsmällinen.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
A.7.2.4: Obtain and record consent
ISO 27701
No items found.