Toimittajasopimusten nykytilan dokumentointi

Critical
High
Normal
Low

Kaikkien tietojen käsittelyyn suorasti tai välillisesti osallistuvien kumppanien kanssa laaditaan toimittajasopimus. Tavoitteena on varmistaa, että organisaation ja toimittajan välillä ei ole väärinymmärryksiä osapuolten velvoitteista tietoturvavaatimusten täyttämisessä.

Organisaatio sisällyttää toimittajasopimukseen tarvittaessa seuraavat asiat:

  • toimittajan käyttämät tiedot (ja tiedon mahdollinen luokitus) sekä tietoihin pääsyn saava henkilöstö
  • tiedon hyväksyttävän käytön säännöt
  • tietoja käsittelevän henkilöstön salassapitovelvollisuus
  • työnjako viranomaisvaatimusten täyttämisessä
  • sopimusosapuolten hallintatehtävät tietoturvaan liittyen (esim. pääsynhallinta, valvonta)
  • häiriöiden ilmoittaminen ja korjaaminen
  • vaatimukset toimittajan alihankkijoiden käytölle
  • lupa auditoida sopimukseen liittyvät toimittajan prosessit ja hallintakeinot (ja puutteiden korjaaminen)
  • sitoutuminen tietojen palauttamiseen tai tuhoamiseen sopimuksen päättyessä
  • toimittajan vastuu noudattaa organisaation tietoturvakäytäntöjä
Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
28. Henkilötietojen käsittelijä
GDPR
15.1.3: Information and communication technology supply chain
ISO 27001

Tietoja käsittelevien kumppanien listaus ja omistajien nimeäminen

Critical
High
Normal
Low

Organisaation on ylläpidettävä listaa kumppaneista, joilla on pääsy luottaumuksellisiin tietoihin. Järjestelmätoimittajat sekä henkilötietojen käsittelijät listataan erillään muista sidosryhmistä, koska heillä on aktiivinen rooli tietojen käsittelyssä.

Liittyvät muut vaatimuskehikot ja vaatimukset:
28. Henkilötietojen käsittelijä
GDPR
44. Siirtoja koskeva yleinen periaate
GDPR
No items found.